De Japanse beurs heeft een bijzonder sterke periode achter de rug. Sinds 2013 zijn de meeste fondsen die beleggen in grote Japanse kapitalisaties gemiddeld met 10 procent per jaar gestegen. De beste haalden zelfs jaarrendementen van 14 tot 15 procent. Die stijging werd ondersteund door de bedrijfsresultaten, waardoor de waardering van de markt historisch bekeken aantrekkelijk is gebleven.
...

De Japanse beurs heeft een bijzonder sterke periode achter de rug. Sinds 2013 zijn de meeste fondsen die beleggen in grote Japanse kapitalisaties gemiddeld met 10 procent per jaar gestegen. De beste haalden zelfs jaarrendementen van 14 tot 15 procent. Die stijging werd ondersteund door de bedrijfsresultaten, waardoor de waardering van de markt historisch bekeken aantrekkelijk is gebleven. "De voorbije jaren heeft Japan grote hervormingen doorgevoerd. Dat heeft veel westerse beleggers afgeschrikt", zegt Laurence Taylor, die mee het fonds T. Rowe Price - Japanese Equity beheert. "Hun grootste fout was te denken dat ze automatisch beleggen in een zwakke groei, een ongunstige demografische evolutie en een lage inflatie als ze Japanse aandelen kopen. Maar Japan is de economie die het meest is blootgesteld aan de wereldwijde cyclus. Wie verwacht dat die cyclus zich voortzet, moet Japan zeker een plaats geven in zijn portefeuille."Volgens Nicholas Weindling, een van de beheerders van het fonds JP Morgan - Japan Equity, blijven de vooruitzichten voor de verdere stijging van de Japanse markt goed. Hij ziet veel positieve factoren: aantrekkelijke waarderingen, een positieve economische groei en een stabiele regering. "Shinzo Abe is een van de langst zittende eerste ministers na de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt geflankeerd door een voorzitter van de centrale bank die eveneens op weg lijkt naar een recordtermijn." "Dat team zal de komende vier jaar wellicht blijven samenwerken", verwacht ook Nathan Gibbs, een beheerder van Schroders ISF Japanese Equity. "Daardoor blijven het fiscale en het monetaire beleid gunstig voor de beurzen. Bovendien zijn er nog meer structurele hervormingen te verwachten. Dat de trend positief is, blijkt ook uit de bedrijfsresultaten, die verbeteren sinds het vierde kwartaal. En er is nog een verschil tussen de huidige waardering en de waardering die de markt zou moeten hebben." De fondsbeheerders hebben grote appreciatie voor het beleid van Shinzo Abe, en vooral voor zijn initiatieven om deugdelijk bestuur te bevorderen in de Japanse bedrijfswereld. "De impact van abenomics heeft onze verwachtingen sterk overtroffen", constateert Nicholas Weindling. "Dat maakt het interessant te beleggen in de Japanse markt. De rendementen zouden moeten evolueren naar het niveau van Amerikaanse aandelen.""Abe heeft bedrijven gedwongen zich beter te gedragen en meer onafhankelijke bedrijfsleiders te benoemen. Hij heeft ook verhinderd dat ondernemingen reserves blijven opbouwen. Dat heeft geleid tot een stijging van de dividenduitkeringen en een grootschalige inkoop van eigen aandelen", weet Taylor. "Dat is de reden waarom we beleggen in de Japanse telecomsector. De operatoren, waaronder NTT en Softbank, zijn hun prijzenoorlog gestopt. Ze hebben hun investeringen teruggeschroefd, waardoor de cashflow snel is gestegen en ze veel eigen aandelen konden inkopen." "Toch blijft er nog een verbeteringsmarge", stelt Gibbs vast. "De standaarden zijn nog ver verwijderd van wat we gewoon zijn in de westerse landen." De participatiegraad van vrouwen in Japan is het afgelopen decennium sterk gestegen, zelfs tot een niveau dat hoger ligt dan dat van de Verenigde Staten. Daardoor heeft het land de vergrijzing deels kunnen compenseren. "Ondanks die steun kampt de Japanse arbeidsmarkt toch nog met een gebrek aan werknemers", geeft Taylor aan. Die demografische evolutie verklaart in grote mate de plaats die de robotisering en de automatisering hebben ingenomen in de Japanse industrie en waarom het land zo veel marktleiders heeft in dat domein. "Dat is duidelijk een van de sterke punten van de markt", aldus Taylor. "De automatiseringssector vertegenwoordigt 23 procent van de activa in onze portefeuille", zegt Weindling. "Bedrijven zoals Fanuc en Keyence kunnen beleggers niet kopen op een andere markt in de wereld." Japan beschikt niet over internetreuzen zoals de Verenigde Staten en China, maar het heeft wel innoverende groepen. "Wij appreciëren bijvoorbeeld Start Today, een innovatieve website die een sensor heeft ontwikkeld waarmee consumenten automatisch kleding in hun maat kunnen filteren", vertelt Taylor. "Internetbedrijven vertegenwoordigen een vijfde van onze activa", aldus Weindling. "Maar wij staan ook gunstig tegenover ondernemingen die voordeel trekken van de vergrijzing van de bevolking. Een ervan is Nihon M&A Center, dat oplossingen zoekt voor de overdracht van bedrijven waarvan de oprichter geen opvolger heeft. Die groep heeft het afgelopen jaar meer dan duizend transacties gedaan. De koers van het aandeel is sinds de beursgang verzeventienvoudigd." JP Morgan speelt de kaart van het toerisme op de Japanse archipel. "Aziatische toeristen zoeken andere dingen dan wat ze vinden in Europa en de Verenigde Staten, vooral consumptiegoederen en verzorgingsproducten", zegt Weindling. "Shiseido is de op één na grootste positie van ons fonds. Het bedrijf werd in het verleden slecht beheerd, maar dat beschikt over een groot inhaalpotentieel." Gibbs heeft bij Schroders een voorkeur voor kleine kapitalisaties. "We staan ook positief tegenover binnenlandse spelers die meer toegevoegde waarde kunnen genereren dan de grote namen, die veel analisten volgen. Zo zijn er interessante leveranciers van onderdelen voor de autosector, zoals transmissiesystemen en banden. Wij breiden ook onze posities in de banksector uit. De banken moeten kunnen profiteren van de normalisering van de Japanse economie." Taylor heeft 63 procent van zijn portefeuille belegd in kleine en middelgrote kapitalisaties. "Daarmee zetten we in op de toekomst van Japan, veeleer dan in het verleden, zoals beleggers doen als ze ETF's vol banken en autoproducenten kopen", aldus Taylor. Ook Weindling wijst erop dat de grote bedrijven meestal goed worden gevolgd. "Bijna 60 procent van de bedrijven uit de TOPIX-index wordt niet gevolgd door meer dan één analist. Dat biedt veel kansen voor een actieve beheerder."