Drie factoren wegen op de beurzen van de groeilanden. Op de eerste plaats is er de klaarblijkelijke verzwakking van de Chinese economie, ten tweede zijn de grondstoffenprijzen in een dalende trend beland en ten derde vertoont de rente in de Verenigde Staten nu een opwaartse trend.

Het zijn momenteel vooral externe factoren die het koersbeeld beïnvloeden, eerder dan lokale. Een belangrijk gegeven is dat de beleggers zich momenteel eerder aangetrokken voelen door Amerikaanse en Japanse aandelen dan door die uit de emerging markets. Tegen die achtergrond is het uiteraard moeilijk om een herstelbeweging op gang te krijgen.

Drie factoren wegen op de beurzen van de groeilanden. Op de eerste plaats is er de klaarblijkelijke verzwakking van de Chinese economie, ten tweede zijn de grondstoffenprijzen in een dalende trend beland en ten derde vertoont de rente in de Verenigde Staten nu een opwaartse trend. Het zijn momenteel vooral externe factoren die het koersbeeld beïnvloeden, eerder dan lokale. Een belangrijk gegeven is dat de beleggers zich momenteel eerder aangetrokken voelen door Amerikaanse en Japanse aandelen dan door die uit de emerging markets. Tegen die achtergrond is het uiteraard moeilijk om een herstelbeweging op gang te krijgen.