De tweede factor is volgens Reid de besparingsdrift die overal in Europa heerst. Besparingsproblemen wegen hoe dan ook op de economie, wanneer er te zwaar wordt bespaard zal de economische groei hoe dan ook gaan vertragen. Minder groei betekent zwakkere bedrijfsresultaten, waardoor een correctie uiteindelijk onvermijdelijk zal worden.

Tenslotte is er nog een derde probleem, waar tot dusver te weinig rekening mee werd gehouden. De overheden hebben de economische lat te hoog gelegd, in die zin dat hun verwachtingen veel te hoog te zijn en onmogelijk ingevuld kunnen worden. De macro-economische indicatoren kunnen op het einde van het verhaal dus alleen maar tegenvallen.

De tweede factor is volgens Reid de besparingsdrift die overal in Europa heerst. Besparingsproblemen wegen hoe dan ook op de economie, wanneer er te zwaar wordt bespaard zal de economische groei hoe dan ook gaan vertragen. Minder groei betekent zwakkere bedrijfsresultaten, waardoor een correctie uiteindelijk onvermijdelijk zal worden. Tenslotte is er nog een derde probleem, waar tot dusver te weinig rekening mee werd gehouden. De overheden hebben de economische lat te hoog gelegd, in die zin dat hun verwachtingen veel te hoog te zijn en onmogelijk ingevuld kunnen worden. De macro-economische indicatoren kunnen op het einde van het verhaal dus alleen maar tegenvallen.