Drie risico's die nog niet zijn verdwenen, kunnen de Europese schuldencrisis echter opnieuw doen escaleren. Op de eerste plaats moet Italië dringend werk maken van een structureel herstel van zijn arbeidsmarkt, kwestie van het vertrouwen terug te winnen en vervolgens de obligatierendementen te doen dalen. De Italiaanse economie groeit nu al meer dan 10 jaar trager dan het Europees gemiddelde.

Portugal stuit op heel wat twijfels

Een tweede risico blijft Portugal, dat mogelijk meer steun nodig zal hebben. De beleggers zijn niet overtuigd van de overlevingskansen van het land, wat blijkt uit het feit dat ze wel kortlopende maar geen langlopende Portugese staatsobligaties willen opnemen. Economisch gezien ziet het plaatje in dit land er allesbehalve schitterend uit.

Tenslotte heeft de Europese Centrale Bank het probleem van de banken nog niet opgelost, het wegnemen van de steun voor de banken kan een gevaarlijke opdracht worden.

Daarnaast kan meer liquiditeit nooit een solvabiliteitsprobleem oplossen. De situatie in de bankensector blijft dus precair. Alles wijst er op dat Europa nog een moeilijke en lange weg voor de boeg heeft.

Drie risico's die nog niet zijn verdwenen, kunnen de Europese schuldencrisis echter opnieuw doen escaleren. Op de eerste plaats moet Italië dringend werk maken van een structureel herstel van zijn arbeidsmarkt, kwestie van het vertrouwen terug te winnen en vervolgens de obligatierendementen te doen dalen. De Italiaanse economie groeit nu al meer dan 10 jaar trager dan het Europees gemiddelde. Portugal stuit op heel wat twijfels Een tweede risico blijft Portugal, dat mogelijk meer steun nodig zal hebben. De beleggers zijn niet overtuigd van de overlevingskansen van het land, wat blijkt uit het feit dat ze wel kortlopende maar geen langlopende Portugese staatsobligaties willen opnemen. Economisch gezien ziet het plaatje in dit land er allesbehalve schitterend uit. Tenslotte heeft de Europese Centrale Bank het probleem van de banken nog niet opgelost, het wegnemen van de steun voor de banken kan een gevaarlijke opdracht worden. Daarnaast kan meer liquiditeit nooit een solvabiliteitsprobleem oplossen. De situatie in de bankensector blijft dus precair. Alles wijst er op dat Europa nog een moeilijke en lange weg voor de boeg heeft.