Thiruvadanthai ziet een groter risico op de- of disinflatie dan op inflatie, gezien de dalende trend bij de core consumentenprijzen. De verwachting van inflatie kan tussentijds wel voor opwaartse bewegingen op de obligatiemarkten zorgen.

Wat het overheidstekort betreft, hebben de Verenigde Staten een 'tipping point' bereikt. Anderzijds ziet Thiruvadanthai geen verband tussen de overheidsschulden en de rente. Hij verwijst naar Japan als voorbeeld.

Economisch gezien is een groei met 3,50% tot 4% volgend jaar mogelijk en dat is historisch gezien nog altijd geen hoog cijfer. Volgens Thiruvadanthai zal de economie voldoende stoom kunnen verzamelen om fors te gaan groeien, waardoor op langere termijn een verdere stijging van de langetermijnrente onwaarschijnlijk wordt.

Thiruvadanthai ziet een groter risico op de- of disinflatie dan op inflatie, gezien de dalende trend bij de core consumentenprijzen. De verwachting van inflatie kan tussentijds wel voor opwaartse bewegingen op de obligatiemarkten zorgen. Wat het overheidstekort betreft, hebben de Verenigde Staten een 'tipping point' bereikt. Anderzijds ziet Thiruvadanthai geen verband tussen de overheidsschulden en de rente. Hij verwijst naar Japan als voorbeeld. Economisch gezien is een groei met 3,50% tot 4% volgend jaar mogelijk en dat is historisch gezien nog altijd geen hoog cijfer. Volgens Thiruvadanthai zal de economie voldoende stoom kunnen verzamelen om fors te gaan groeien, waardoor op langere termijn een verdere stijging van de langetermijnrente onwaarschijnlijk wordt.