Die dynamiek wint langzaam maar zeker verder aan kracht en steunt op drie pijlers. De eerste pijler is de onderliggende dynamiek op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Gemiddeld creëerde de Amerikaanse economie de voorbije drie maanden 200.000 banen per maand.

Dat is nog altijd niet voldoende om de werkloosheidsgraad in de nabije toekomst voelbaar te verlagen, maar is toch robuuster dan Guffens nog tot voor kort - in de aanloop van de "fiscal cliff"- verwachtte.

Die veerkracht heeft veel te maken met het prille herstel in de bouwsector, die stilaan weer een positieve groeibijdrage levert en banen creëert.

De tweede pijler van de wereldconjunctuur is de Chinese economie, die in 2012 zelfs een versnellende groeidynamiek liet zien.

Ook het producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid bevindt zich volgens Guffens boven het neutrale peil van 50, wat wijst op een verdere expansie.

De Chinese overheid zal ook in het jaar van de slang verder werk maken van de aanpassing van haar uitvoergericht groeimodel naar een model dat meer steunt op de groei van de binnenlandse vraag, en dan vooral van de consumptie.

Die overgang zal weliswaar tijdelijk een lagere economische groei opleveren dan we de voorbije jaren gewend waren, maar anderzijds ook leiden tot een evenwichtigere groei van de wereldeconomie.

Het sluitstuk van dit drieluik is volgens Guffens de Duitse conjunctuurherleving, die tot uiting kwam in de derde stijging op rij van de voorlopende component van de Duitse Ifo-indicator.

De Duitse uitvoer, die sterk gericht is op onder meer kapitaalgoederen, profiteert sterk van het industriële herstel in de VS en Azië.

Als gevolg hiervan daalde de Duitse werkloosheidsgraad tot 5,3%, het laagste peil sinds de Duitse hereniging. Bovendien zal het begrotingssaldo door de conjuncturele meevallers in 2013 allicht zelfs een licht overschot vertonen.

Die dynamiek wint langzaam maar zeker verder aan kracht en steunt op drie pijlers. De eerste pijler is de onderliggende dynamiek op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Gemiddeld creëerde de Amerikaanse economie de voorbije drie maanden 200.000 banen per maand. Dat is nog altijd niet voldoende om de werkloosheidsgraad in de nabije toekomst voelbaar te verlagen, maar is toch robuuster dan Guffens nog tot voor kort - in de aanloop van de "fiscal cliff"- verwachtte. Die veerkracht heeft veel te maken met het prille herstel in de bouwsector, die stilaan weer een positieve groeibijdrage levert en banen creëert. De tweede pijler van de wereldconjunctuur is de Chinese economie, die in 2012 zelfs een versnellende groeidynamiek liet zien. Ook het producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid bevindt zich volgens Guffens boven het neutrale peil van 50, wat wijst op een verdere expansie. De Chinese overheid zal ook in het jaar van de slang verder werk maken van de aanpassing van haar uitvoergericht groeimodel naar een model dat meer steunt op de groei van de binnenlandse vraag, en dan vooral van de consumptie. Die overgang zal weliswaar tijdelijk een lagere economische groei opleveren dan we de voorbije jaren gewend waren, maar anderzijds ook leiden tot een evenwichtigere groei van de wereldeconomie. Het sluitstuk van dit drieluik is volgens Guffens de Duitse conjunctuurherleving, die tot uiting kwam in de derde stijging op rij van de voorlopende component van de Duitse Ifo-indicator. De Duitse uitvoer, die sterk gericht is op onder meer kapitaalgoederen, profiteert sterk van het industriële herstel in de VS en Azië. Als gevolg hiervan daalde de Duitse werkloosheidsgraad tot 5,3%, het laagste peil sinds de Duitse hereniging. Bovendien zal het begrotingssaldo door de conjuncturele meevallers in 2013 allicht zelfs een licht overschot vertonen.