De bovengenoemde rechtspersoon heeft meegedeeld dat ze is belast met de uitoefening, op discretionaire basis, van meer dan 3% van het totaal aantal stemrechten van Ablynx, nu ze voor 1.810.500 Ablynx aandelen het stemrecht zal uitoefenen, wat een totaal van 3,35% vertegenwoordigt van de huidige 53.991.659 uitstaande aandelen van Ablynx.

De bovengenoemde rechtspersoon heeft meegedeeld dat ze is belast met de uitoefening, op discretionaire basis, van meer dan 3% van het totaal aantal stemrechten van Ablynx, nu ze voor 1.810.500 Ablynx aandelen het stemrecht zal uitoefenen, wat een totaal van 3,35% vertegenwoordigt van de huidige 53.991.659 uitstaande aandelen van Ablynx.