Het feit dat de VS, Japan en het VK via een groeistrategie, en dus impliciet een goedkopere munt, proberen hun problemen op te lossen impliceert dat de EU de rekening gepresenteerd krijgt. In de EU is er nog niet veel bereidheid om de groei explicieter in combinatie met structurele saneringen te bepleiten.

De jongste top in Brussel heeft enkel een zeer vaag engagement opgeleverd om de 120 mia euro uit het groeipact sneller te mobiliseren.

Het risico dat 2013 terug een recessiejaar wordt voor de EU is reëel. En dit zou toch absoluut moeten worden vermeden om het vertrouwen wat te ondersteunen.

Het feit dat de VS, Japan en het VK via een groeistrategie, en dus impliciet een goedkopere munt, proberen hun problemen op te lossen impliceert dat de EU de rekening gepresenteerd krijgt. In de EU is er nog niet veel bereidheid om de groei explicieter in combinatie met structurele saneringen te bepleiten. De jongste top in Brussel heeft enkel een zeer vaag engagement opgeleverd om de 120 mia euro uit het groeipact sneller te mobiliseren. Het risico dat 2013 terug een recessiejaar wordt voor de EU is reëel. En dit zou toch absoluut moeten worden vermeden om het vertrouwen wat te ondersteunen.