Redenen voor de ratingverlaging zijn de lagere groei(verwachting) en verwachting dat inflatie in de loop van 2012 onder de 2% zal zakken.

Volgens Draghi stevent Europa op een milde recessie af tegen het eind van het jaar.

Of Draghi bij het volgende rentebesluit weer de rente zal verlagen zal er voor een groot deel van afhangen of de economische gang van zaken in de komende weken verder verslechtert.

Redenen voor de ratingverlaging zijn de lagere groei(verwachting) en verwachting dat inflatie in de loop van 2012 onder de 2% zal zakken. Volgens Draghi stevent Europa op een milde recessie af tegen het eind van het jaar. Of Draghi bij het volgende rentebesluit weer de rente zal verlagen zal er voor een groot deel van afhangen of de economische gang van zaken in de komende weken verder verslechtert.