Pierre-Olivier Beckers, afscheidnemend Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde in reactie op de trading update over het derde kwartaal nog het volgende:

"In het derde kwartaal hebben we sterke resultaten geboekt in de V.S. Food Lion gaf opnieuw blijk van een goede dynamiek met een positieve volume- en vergelijkbare omzetgroei en dit voor het vierde kwartaal op rij. Bij Hannaford zagen we vergelijkbare positieve trends, ondersteund door bijkomende prijsinvesteringen sinds het tweede kwartaal".

En verder: "In België hebben we ons marktaandeel behouden, onder meer dankzij de uitbreiding van ons netwerk en een hogere vergelijkbare omzetgroei. Als gevolg van onze beslissing om prijsinvesteringen en promoties te verhogen, is onze winstgevendheid gedaald. In Zuidoost-Europa blijven we ons marktaandeel behouden of zelfs vergroten in de drie grootste markten. Dit leidde tot een verdere verbetering van de winstgevendheid voor de regio als geheel".

Pierre-Olivier Beckers, afscheidnemend Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde in reactie op de trading update over het derde kwartaal nog het volgende: "In het derde kwartaal hebben we sterke resultaten geboekt in de V.S. Food Lion gaf opnieuw blijk van een goede dynamiek met een positieve volume- en vergelijkbare omzetgroei en dit voor het vierde kwartaal op rij. Bij Hannaford zagen we vergelijkbare positieve trends, ondersteund door bijkomende prijsinvesteringen sinds het tweede kwartaal". En verder: "In België hebben we ons marktaandeel behouden, onder meer dankzij de uitbreiding van ons netwerk en een hogere vergelijkbare omzetgroei. Als gevolg van onze beslissing om prijsinvesteringen en promoties te verhogen, is onze winstgevendheid gedaald. In Zuidoost-Europa blijven we ons marktaandeel behouden of zelfs vergroten in de drie grootste markten. Dit leidde tot een verdere verbetering van de winstgevendheid voor de regio als geheel".