-De schuld bij de bank is afgelost en er wordt geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.

-Per 30 juni 2009 resteert slechts het saldo van een bankvordering en een werkkapitaalfinanciering van 4,4 miljoen Euro. (Het saldo van de bankschuld en de werkkapitaalfinanciering bedroeg eind 2008 7,1 miljoen Euro.).

-De continuïteitsopmerking betreffende bankconvenanten in het jaarverslag 2008 is niet meer van toepassing.

-De ontwikkeling van de cashflow is positief.

-Er heeft een emissie plaatsgevonden tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, opbrengst 2,2 miljoen Euro (juni 2009).

De financiële highlights voor het eerste halfjaar 2009 waren de volgdende:

-De omzet is afgenomen met 24% tot 28,0 miljoen Euro (H1 2008, 36,8 miljoen Euro).

-De brutomarge bedroeg 19,3% over het eerste halfjaar (H1 2008, 25,7%).

-De indirecte kosten zijn afgenomen met 28% tot 7,7 miljoen Euro (H1 2008, 10,7 miljoen Euro).

-Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kromp naar 1,6 miljoen Euro negatief, inclusief eenmalige kosten van circa 0,9 miljoen Euro (H1 2008, 0,3 miljoen Euro negatief).

Het bedrijf gaf de volgende vooruitblik 2009 en verder:

"Onze focus ligt op het verbeteren van de omzet en de marge met behulp van de vernieuwde strategie en de inmiddels versterkte verkoopstaf. Daarnaast blijven we sterk sturen op cashmanagement en kostenbeheersing. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor significante investeringen. De omzet en rentabiliteitsontwikkelingen zijn afhankelijk van de markt die momenteel nog sterk beïnvloed wordt door de financiële crisis.

Gezien de huidige economische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende onzekerheden doen wij geen uitspraken over de resultaten voor de rest van 2009."

-De schuld bij de bank is afgelost en er wordt geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.-Per 30 juni 2009 resteert slechts het saldo van een bankvordering en een werkkapitaalfinanciering van 4,4 miljoen Euro. (Het saldo van de bankschuld en de werkkapitaalfinanciering bedroeg eind 2008 7,1 miljoen Euro.).-De continuïteitsopmerking betreffende bankconvenanten in het jaarverslag 2008 is niet meer van toepassing.-De ontwikkeling van de cashflow is positief.-Er heeft een emissie plaatsgevonden tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, opbrengst 2,2 miljoen Euro (juni 2009).De financiële highlights voor het eerste halfjaar 2009 waren de volgdende:-De omzet is afgenomen met 24% tot 28,0 miljoen Euro (H1 2008, 36,8 miljoen Euro).-De brutomarge bedroeg 19,3% over het eerste halfjaar (H1 2008, 25,7%).-De indirecte kosten zijn afgenomen met 28% tot 7,7 miljoen Euro (H1 2008, 10,7 miljoen Euro).-Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kromp naar 1,6 miljoen Euro negatief, inclusief eenmalige kosten van circa 0,9 miljoen Euro (H1 2008, 0,3 miljoen Euro negatief).Het bedrijf gaf de volgende vooruitblik 2009 en verder:"Onze focus ligt op het verbeteren van de omzet en de marge met behulp van de vernieuwde strategie en de inmiddels versterkte verkoopstaf. Daarnaast blijven we sterk sturen op cashmanagement en kostenbeheersing. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor significante investeringen. De omzet en rentabiliteitsontwikkelingen zijn afhankelijk van de markt die momenteel nog sterk beïnvloed wordt door de financiële crisis.Gezien de huidige economische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende onzekerheden doen wij geen uitspraken over de resultaten voor de rest van 2009."