In de Verenigde Staten werden afgelopen woensdag de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve van eind oktober gepubliceerd.

Daaruit kwam naar voren dat de Fed zich bij de beslissing om het stimulerende beleid te gaan afbouwen, niet (meer) alleen zal laten leiden door de situatie op de arbeidsmarkt, maar in de afweging ook de bredere economische ontwikkeling zal betrekken.

Op de financiële markten werd dit geïnterpreteerd als een grotere waarschijnlijkheid dat dit afbouwen al vrij snel zal kunnen beginnen. Hoewel de rente daardoor licht opliep bleef de stemming op de aandelenmarkten positief.

In de Verenigde Staten werden afgelopen woensdag de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve van eind oktober gepubliceerd. Daaruit kwam naar voren dat de Fed zich bij de beslissing om het stimulerende beleid te gaan afbouwen, niet (meer) alleen zal laten leiden door de situatie op de arbeidsmarkt, maar in de afweging ook de bredere economische ontwikkeling zal betrekken. Op de financiële markten werd dit geïnterpreteerd als een grotere waarschijnlijkheid dat dit afbouwen al vrij snel zal kunnen beginnen. Hoewel de rente daardoor licht opliep bleef de stemming op de aandelenmarkten positief.