Dat zal met name gebeuren wanneer de financiële markten hun aha-erlebnis beleven. De beleggers zullen langzamerhand beginnen te begrijpen dat drie rondes van monetaire verruiming de Amerikaanse economie onvoldoende snelheid heeft gegeven om op eigen kracht verder te gaan.

In dat verband verwijst Kass naar de bedrijfsresultaten. Die zijn weliswaar met 3,50% gestegen in het eerste kwartaal, maar de helft van die stijging kwam op rekening van de inkoop van eigen aandelen. Anderzijds gaf Kass toe de kracht van de centrale banken te hebben onderschat, zij hebben de rally krachtig ondersteund.

Dat zal met name gebeuren wanneer de financiële markten hun aha-erlebnis beleven. De beleggers zullen langzamerhand beginnen te begrijpen dat drie rondes van monetaire verruiming de Amerikaanse economie onvoldoende snelheid heeft gegeven om op eigen kracht verder te gaan. In dat verband verwijst Kass naar de bedrijfsresultaten. Die zijn weliswaar met 3,50% gestegen in het eerste kwartaal, maar de helft van die stijging kwam op rekening van de inkoop van eigen aandelen. Anderzijds gaf Kass toe de kracht van de centrale banken te hebben onderschat, zij hebben de rally krachtig ondersteund.