Ofschoon de markten in het algemeen niet al te bezorgd lijken over het sluiten van de overheidsdiensten, zou het doorbreken van het schuldplafond - wat Timmons hoogst onwaarschijnlijk acht - ongelooflijk negatief zijn voor de financiële markten.

Ofschoon de markten in het algemeen niet al te bezorgd lijken over het sluiten van de overheidsdiensten, zou het doorbreken van het schuldplafond - wat Timmons hoogst onwaarschijnlijk acht - ongelooflijk negatief zijn voor de financiële markten.