De koersschommelingen zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers mogelijk een voorbode van een verzwakking van de dollar zodra de financiële onrust afneemt.
Later op de middag verklaarde Geithner dat hij denkt dat de dollar nog lange tijd de belangrijkste reservevaluta zal zijn. Hiermee gaf de minister tegengas aan zijn eerdere reactie op een voorstel van de gouverneur van de Chinese centrale bank om de speciale trekkingsrechten bij het IMF (SDR's) belangrijker te maken.

Daarmee zouden de SDR's een nieuwe internationale reservevaluta kunnen worden. Geithner had gezegd hiervoor open te staan, wat leidde tot een verzwakking van de dollar.

De status van de dollar als reservevaluta heeft de munt tijdens de huidige crisis sterk gehouden. Na de latere uitspraken van de minister leken de valutamarkten gerustgesteld en kon de munt weer herstellen.

De koers van de dollar tegenover andere valuta's - de externe waarde van de munt - is afhankelijk van vele factoren, waarvan de ontwikkeling van de renteverschillen tussen de VS en andere landen en de ontwikkeling van de handelsbalans de belangrijkste zijn.

De Amerikanen hebben een groot tekort op de handelsbalans, of - wat breder bezien - op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Hierdoor kan de dollar alleen zijn waarde behouden zolang het buitenland meer Amerikaanse effecten koopt of meer directe investeringen doet in de VS, dan de Amerikanen beleggen en investeren in het buitenland.

Daarbij is, naast aantrekkelijke renteniveaus en investeringskansen, het volgens Theodoor Gilissen Bankiers van belang dat er voldoende vertrouwen is dat de munt zijn interne waarde behoudt, oftewel dat wordt voorkomen dat hoge inflatie de koopkracht uitholt.

De enorme overheidsuitgaven vanwege de crisis drijven evenwel het begrotingstekort op, wat ertoe leidt dat de VS steeds afhankelijker worden van buitenlands kapitaal.

Het ruime monetaire beleid van de Federal Reserve kan op termijn leiden tot een hogere inflatie, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Voor de Chinezen is dit reden tot zorg, aangezien zij de grootste houder zijn van Amerikaanse staatsobligaties.

De recente schommelingen in de wisselkoers illustreren dat de munt op dit moment gevoeliger is voor de mate van vertrouwen in de munt dan voor de ontwikkeling van het handelstekort (dat nu juist afneemt) of de rente. De voorstellen van China zijn een teken aan de wand.

Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat als de financiële crisis in kracht afneemt, de dollar zal verzwakken ten opzichte van de euro. Daar zullen 'geruststellende' uitspraken van Geithner dan weinig tegen kunnen doen.

De koersschommelingen zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers mogelijk een voorbode van een verzwakking van de dollar zodra de financiële onrust afneemt. Later op de middag verklaarde Geithner dat hij denkt dat de dollar nog lange tijd de belangrijkste reservevaluta zal zijn. Hiermee gaf de minister tegengas aan zijn eerdere reactie op een voorstel van de gouverneur van de Chinese centrale bank om de speciale trekkingsrechten bij het IMF (SDR's) belangrijker te maken. Daarmee zouden de SDR's een nieuwe internationale reservevaluta kunnen worden. Geithner had gezegd hiervoor open te staan, wat leidde tot een verzwakking van de dollar. De status van de dollar als reservevaluta heeft de munt tijdens de huidige crisis sterk gehouden. Na de latere uitspraken van de minister leken de valutamarkten gerustgesteld en kon de munt weer herstellen.De koers van de dollar tegenover andere valuta's - de externe waarde van de munt - is afhankelijk van vele factoren, waarvan de ontwikkeling van de renteverschillen tussen de VS en andere landen en de ontwikkeling van de handelsbalans de belangrijkste zijn. De Amerikanen hebben een groot tekort op de handelsbalans, of - wat breder bezien - op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hierdoor kan de dollar alleen zijn waarde behouden zolang het buitenland meer Amerikaanse effecten koopt of meer directe investeringen doet in de VS, dan de Amerikanen beleggen en investeren in het buitenland.Daarbij is, naast aantrekkelijke renteniveaus en investeringskansen, het volgens Theodoor Gilissen Bankiers van belang dat er voldoende vertrouwen is dat de munt zijn interne waarde behoudt, oftewel dat wordt voorkomen dat hoge inflatie de koopkracht uitholt.De enorme overheidsuitgaven vanwege de crisis drijven evenwel het begrotingstekort op, wat ertoe leidt dat de VS steeds afhankelijker worden van buitenlands kapitaal. Het ruime monetaire beleid van de Federal Reserve kan op termijn leiden tot een hogere inflatie, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Voor de Chinezen is dit reden tot zorg, aangezien zij de grootste houder zijn van Amerikaanse staatsobligaties. De recente schommelingen in de wisselkoers illustreren dat de munt op dit moment gevoeliger is voor de mate van vertrouwen in de munt dan voor de ontwikkeling van het handelstekort (dat nu juist afneemt) of de rente. De voorstellen van China zijn een teken aan de wand. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat als de financiële crisis in kracht afneemt, de dollar zal verzwakken ten opzichte van de euro. Daar zullen 'geruststellende' uitspraken van Geithner dan weinig tegen kunnen doen.