Twee oorzaken liggen aan de basis van de rode cijfers. Vooreerst de verdere verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro. Daarnaast doorgaans tegenvallende kwartaalresultaten, met het Zwitserse UBS als negatieve uitschieter.
...