De vergadering heeft ingestemd met het dividendvoorstel van 0,40 euro per gewoon aandeel en 1,75 euro per cumulatief preferent aandeel.

Dit betreft het eerste dividend op de cumulatief preferente aandelen en een verhoging van 33,3% van het dividend op de gewone aandelen. Ook de overige agendapunten werden met algemene stemmen aangenomen.

De vergadering heeft ingestemd met het dividendvoorstel van 0,40 euro per gewoon aandeel en 1,75 euro per cumulatief preferent aandeel. Dit betreft het eerste dividend op de cumulatief preferente aandelen en een verhoging van 33,3% van het dividend op de gewone aandelen. Ook de overige agendapunten werden met algemene stemmen aangenomen.