1. Ablynx

Ablynx was het afgelopen jaar een serieuze tegenvaller omdat de markt zich al te zeer negatief liet leiden door het feit dat AbbVie het potentiële reumamiddel vobarilizumab niet heeft gelicentieerd. Ablynx gaat nu op zoek naar een nieuwe partner. Dat doet niks af aan de unieke nanobodytechnologie. Ze heeft het voorbije decennium nog andere grote kleppers, zoals Merck&Co, Novartis, Boehringer Ingelheim en Novo Nordisk, aangezet samenwerkingsverbanden te sluiten in heel verschillende domeinen, zoals kanker, immunologie, botziekten en neurologie. De pijplijn bevat 45 molecules, waarvan er al acht in de klinische studiefase zitten. Daar komen er in 2017 wellicht vier bij. In 2018 kan Ablynx mogelijk zelfstandig het middel tegen de levensbedreigende bloedziekte TTP, caplacizumab, op de markt brengen. Daarnaast is er ook de beloftevolle ontwikkeling van ...

Ablynx was het afgelopen jaar een serieuze tegenvaller omdat de markt zich al te zeer negatief liet leiden door het feit dat AbbVie het potentiële reumamiddel vobarilizumab niet heeft gelicentieerd. Ablynx gaat nu op zoek naar een nieuwe partner. Dat doet niks af aan de unieke nanobodytechnologie. Ze heeft het voorbije decennium nog andere grote kleppers, zoals Merck&Co, Novartis, Boehringer Ingelheim en Novo Nordisk, aangezet samenwerkingsverbanden te sluiten in heel verschillende domeinen, zoals kanker, immunologie, botziekten en neurologie. De pijplijn bevat 45 molecules, waarvan er al acht in de klinische studiefase zitten. Daar komen er in 2017 wellicht vier bij. In 2018 kan Ablynx mogelijk zelfstandig het middel tegen de levensbedreigende bloedziekte TTP, caplacizumab, op de markt brengen. Daarnaast is er ook de beloftevolle ontwikkeling van een middel tegen longinfecties veroorzaakt door RSV (respiratoir syncytiaal virus) bij jonge kinderen. Om nog maar te zwijgen over een resem programma's in kankerimmunologie met partner Merck&Co.Met enige vertraging staat de landbouwsector weer in belangstelling. Er vindt een serieuze consolidatiegolf plaats. Ook in de plantagesector zien we de eerste schermutselingen. De biedstrijd om MP Evans en de aankoopprijs van Sipef voor de controle over de plantage Agro Muko illustreren dat de palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations eerder 1800 dan 600 pence waard is.De uraniumprijs is in de loop van 2016 verder gezakt door de ontgoocheling over Japan. De koers van Cameco is daardoor naar het peil van 2003 teruggevallen. Nu andere energieprijzen herstellen, moeten we ook hier van die bodem weg geraken.Meststoffenproducenten beleven moeilijke tijden. Dat zien we aan een koersdaling van 35 procent voor CF Industries, de grootste speler in stikstofhoudende meststoffen. We denken dat ook dat deel van de landbouwsector de koersbodem achter zich heeft gelaten.Het Belgische diagnosticabedrijf, gespecialiseerd in prostaatkankertesten, kan na de kapitaalverhoging volop inzetten op het commerciële succes van zijn diagnostische testen. MDxHealth is op weg naar structurele winstgevendheid in 2018. Daarom zien we de komende jaren heel wat koerspotentieel.Inside Beleggen is ervan overtuigd dat we in 2017 een spectaculaire voortzetting zullen zien in de opwaartse tendens in de goudprijs, die vorig jaar is begonnen. U kunt kiezen voor een belegging in de goudmijnentracker VanEck Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX op NYSE). Wenst u een individuele keuze te maken, dan is Newmont Mining de primus inter pares. Goud en goudmijnen deden het ondanks een minder tweede semester al prima in 2016. We verwachten met president Donald Trump en andere onzekere factoren een minstens even goed 2017 voor het bekendste edelmetaal.De Deense wereldspeler in diabetesmedicijnen kende een annus horribilis op de beursvloer door de prijsdruk in de Verenigde Staten. De koersdaling van 40 procent vinden we overtrokken en kan een buitenkans bieden voor de farmareuzen om een bod te doen. Novo Nordisk is een mogelijke overnamekandidaat in 2017.De grondstoffenwaarde Nyrstar heeft woelige jaren achter de rug. Maar 2017 zou weleens het jaar van de revanche kunnen worden. Het aandeel is schromelijk achtergebleven op het herstel van de sector in de loop van 2016. De balans is ondanks een aantal kapitaaloperaties zwak gebleven en de aangekondigde verkoop van mijnen verloopt veel moeizamer dan verwacht. Maar de opgelopen grondstoffenprijzen, waaronder de zinkprijs, moeten die verkoop toch de wind in de zeilen geven en het aandeel een mooi herstelpotentieel geven in 2017.Het Oost-Vlaamse bedrijf trok zich onder dwang in 2016 terug uit de joint venture Air-O-Lux. De focus ligt nu integraal op het 'klassieke' Resilux, dat het prima doet en nu met een nettokaspositie extra groeimogelijkheden krijgt. Tegen minder dan zeven keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel ondergewaardeerd en wordt het groeipotentieel de komende jaren onderschat.Deze oliedienstenspeler heeft net als de hele sector heel zwaar afgezien van de duik van de olieprijs tot begin 2016. Sinds het OPEC-akkoord van Algiers is het aandeel aan een spectaculair herstel begonnen dat zich in 2017 zal voortzetten.