1. Ablynx

Ablynx was het afgelopen jaar een serieuze tegenvaller omdat de markt zich al te zeer negatief liet leiden door het feit dat AbbVie het potentiële reumamiddel vobarilizumab niet heeft gelicentieerd. Ablynx gaat nu op zoek naar een nieuwe partner. Dat doet niks af aan de unieke nanobodytechnologie. Ze heeft het voorbije decennium nog andere grote kleppers, zoals Merck&Co, Novartis, Boehringer Ingelheim en Novo Nordisk, aangezet samenwerkingsverbanden te sluiten in heel verschillende domeinen, zoals kanker, immunologie, botziekten en neurologie. De pijplijn bevat 45 molecules, waarvan er al acht in de klinische studiefase zitten. Daar komen er in 2017 wellicht vier bij. In 2018 kan Ablynx mogelijk zelfstandig het middel tegen de levensbedreigende bloedziekte TTP, caplacizumab, op de markt brengen. Daarnaast is er ook de beloftevolle ontwikkeling van ...