Het is de vraag of dit voor de Europese Centrale Bank (ECB) aanleiding is voor het optuigen van een grootscheeps opkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve verruiming, of QE).

Hoewel er nogal wat tegenin te brengen is, vielen de groeicijfers voor de Europese economie in het tweede kwartaal tegen en droegen ze bij aan de verdere daling van de Duitse kapitaalmarktrente.

Omdat de daling beperkt was en in Spanje en Italië - toch niet bepaald veilige havens - de vergelijkbare rente zelfs sterker daalde, kan niet worden geconcludeerd dat er weer een grootscheepse vlucht naar veilige havens optrad.

Het is de vraag of dit voor de Europese Centrale Bank (ECB) aanleiding is voor het optuigen van een grootscheeps opkoopprogramma van obligaties (kwantitatieve verruiming, of QE). Hoewel er nogal wat tegenin te brengen is, vielen de groeicijfers voor de Europese economie in het tweede kwartaal tegen en droegen ze bij aan de verdere daling van de Duitse kapitaalmarktrente. Omdat de daling beperkt was en in Spanje en Italië - toch niet bepaald veilige havens - de vergelijkbare rente zelfs sterker daalde, kan niet worden geconcludeerd dat er weer een grootscheepse vlucht naar veilige havens optrad.