Na afloop van de EU-stresstest blijkt uit de resultaten dat Dexia voldoet aan de voor die stresstest vastgelegde kapitaalmaatstaf. De bank zal er blijven voor zorgen dat het kapitaal op een passend niveau wordt gehandhaafd.

Dankzij zijn stevige kapitaalbasis zou Dexia in staat zijn het hoofd te bieden aan de hypothesen van de EBA-stresstests en toch zijn sterke kapitaalratio's te behouden, ook al lijken die hypothesen erg conservatief, in het bijzonder wat de soevereine tegenpartijen, de lokale overheden en de potentiële evolutie van de fundingkosten betreft.

Dirk Peeters (KBC Securities): "Dexia is geslaagd in de Europese stress tests, met één van de hoogste solvabiliteitsratio's. Anderzijds werd er geen rekening gehouden met een default van één of meer landen uit de periferie. Ik blijf Dexia accumuleren."

Na afloop van de EU-stresstest blijkt uit de resultaten dat Dexia voldoet aan de voor die stresstest vastgelegde kapitaalmaatstaf. De bank zal er blijven voor zorgen dat het kapitaal op een passend niveau wordt gehandhaafd. Dankzij zijn stevige kapitaalbasis zou Dexia in staat zijn het hoofd te bieden aan de hypothesen van de EBA-stresstests en toch zijn sterke kapitaalratio's te behouden, ook al lijken die hypothesen erg conservatief, in het bijzonder wat de soevereine tegenpartijen, de lokale overheden en de potentiële evolutie van de fundingkosten betreft. Dirk Peeters (KBC Securities): "Dexia is geslaagd in de Europese stress tests, met één van de hoogste solvabiliteitsratio's. Anderzijds werd er geen rekening gehouden met een default van één of meer landen uit de periferie. Ik blijf Dexia accumuleren."