§ Bruto premie-inkomen EUR 17,9 miljard, +14%

§ Nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 391 miljoen, -23% ingevolge een gewijzigde perimeter en een eenmalig belastingsvoordeel in 2009

§ Vermogen onder beheer EUR 78,1 miljard, +7%

§ Embedded Value EUR 4,8 miljard, -8%; VANB EUR 66 miljoen, -4%

§Positief netto groepsresultaat van EUR 223 miljoen inclusief een MCS-gerelateerde last

§ Netto verlies van EUR 168 miljoen voor de Algmene Rekening; EUR 203 miljoen last met betrekking tot de MCS conversie en de juridische geschillen met de Nederlandse Staat, zonder impact op het eigen vermogen

§ Eigen vermogen EUR 8,2 miljard oftewel EUR 3,19 per aandeel

§ Totaal solvabiliteitsratio verzekeringsbedrijf 227%, 234% einde 2009

§Dividendvoorstel 2010 onveranderd op 8 eurocent per aandeel

Dirk Peeters (KBC Securities): "De verzekeringsactiviteiten van Ageas presteerden zwakker dan verwacht. Op basis van de waardering blijf ik koper."

§ Bruto premie-inkomen EUR 17,9 miljard, +14% § Nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 391 miljoen, -23% ingevolge een gewijzigde perimeter en een eenmalig belastingsvoordeel in 2009 § Vermogen onder beheer EUR 78,1 miljard, +7% § Embedded Value EUR 4,8 miljard, -8%; VANB EUR 66 miljoen, -4% §Positief netto groepsresultaat van EUR 223 miljoen inclusief een MCS-gerelateerde last § Netto verlies van EUR 168 miljoen voor de Algmene Rekening; EUR 203 miljoen last met betrekking tot de MCS conversie en de juridische geschillen met de Nederlandse Staat, zonder impact op het eigen vermogen § Eigen vermogen EUR 8,2 miljard oftewel EUR 3,19 per aandeel § Totaal solvabiliteitsratio verzekeringsbedrijf 227%, 234% einde 2009 §Dividendvoorstel 2010 onveranderd op 8 eurocent per aandeel Dirk Peeters (KBC Securities): "De verzekeringsactiviteiten van Ageas presteerden zwakker dan verwacht. Op basis van de waardering blijf ik koper."