Dirk Kemkers, Investment Consulting Leader bij Mercer Belgium: "Maar liefst 38% van de onderzochte fondsen die zich zorgen maken over de inflatie geven aan maatregelen te nemen om zich in te dekken tegen de gevolgen van inflatie op de portefeuille. Hiervan zegt 18% haar belang te verhogen in inflatiegekoppelde obligaties, 5% zet in op inflatiegevoelige aandelen en 3% op inflatieswaps."

De resterende 12% implementeert een proces om de kansen die zich voordoen optimaal te realiseren, door middel van discretionair beheer of door een serie van limieten te hanteren die, wanneer het niveau van de inflatie de limiet bereikt, automatisch de allocatie in inflatiegekoppelde obligaties of inflatieswaps verhogen.

Kemkers: "De afgelopen 12 maanden kan je kort samenvatten als een periode van complete onrust waarin optimisme en angst elkaar in ijltempo afwisselden. Door het gevoerde monetaire beleid en de verschillende stimuleringspakketten is er een klimaat ontstaan waarin inflatie de kop op kon steken, iets waar veel pensioenfondsen zich grote zorgen over maken. Momenteel is diversificatie de trend en het middel dat fondsen gebruiken om inflatie en schommelingen op de markten het hoofd te bieden."

Dirk Kemkers, Investment Consulting Leader bij Mercer Belgium: "Maar liefst 38% van de onderzochte fondsen die zich zorgen maken over de inflatie geven aan maatregelen te nemen om zich in te dekken tegen de gevolgen van inflatie op de portefeuille. Hiervan zegt 18% haar belang te verhogen in inflatiegekoppelde obligaties, 5% zet in op inflatiegevoelige aandelen en 3% op inflatieswaps." De resterende 12% implementeert een proces om de kansen die zich voordoen optimaal te realiseren, door middel van discretionair beheer of door een serie van limieten te hanteren die, wanneer het niveau van de inflatie de limiet bereikt, automatisch de allocatie in inflatiegekoppelde obligaties of inflatieswaps verhogen. Kemkers: "De afgelopen 12 maanden kan je kort samenvatten als een periode van complete onrust waarin optimisme en angst elkaar in ijltempo afwisselden. Door het gevoerde monetaire beleid en de verschillende stimuleringspakketten is er een klimaat ontstaan waarin inflatie de kop op kon steken, iets waar veel pensioenfondsen zich grote zorgen over maken. Momenteel is diversificatie de trend en het middel dat fondsen gebruiken om inflatie en schommelingen op de markten het hoofd te bieden."