Op 7 januari 2013 kondigde Marc Hofman aan dat hij zijn mandaat van Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Direct

iecomité met onmiddellijke in gang ter beschikking stelde.

Dirk Goeminne werd toen bereid gevonden het mandaat van CEO ad interim in te vullen tot de aanstelling van de nieuwe CEO.

Op basis van de ervaring van de voorbije maanden heeft de Raad van bestuur aan Dirk Goeminne gevraagd om het mandaat van CEO gedurende langere tijd op te nemen.

Dirk Goeminne heeft ermee ingestemd gedurende de volgende 5 jaar de operationele leiding van Ter Beke te verzekeren.

Op 7 januari 2013 kondigde Marc Hofman aan dat hij zijn mandaat van Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Direct iecomité met onmiddellijke in gang ter beschikking stelde. Dirk Goeminne werd toen bereid gevonden het mandaat van CEO ad interim in te vullen tot de aanstelling van de nieuwe CEO. Op basis van de ervaring van de voorbije maanden heeft de Raad van bestuur aan Dirk Goeminne gevraagd om het mandaat van CEO gedurende langere tijd op te nemen. Dirk Goeminne heeft ermee ingestemd gedurende de volgende 5 jaar de operationele leiding van Ter Beke te verzekeren.