Dijsselbloem doet de Nederlanders de buikriem dus nog meer aansnoeren, dit met het oog op het terugdringen van het tekort op de begroting zoals door Europa is opgelegd. Aan het bereiken van de overeenkomst zijn verschillende weken van onderhandelingen aan voorafgegaan.

Wat de impact van de nieuwe besparingen op de economie zullen zijn, moet nog worden afgewacht. Het Centraal Planbureau heeft eerder deze maand haar verwachtingen voor het begrotingsdeficiet naar beneden aangepast. Er wordt nu gerekend op een tekort van 3,90% van BBP, ten opzichte van 3,70% voordien.

Dijsselbloem doet de Nederlanders de buikriem dus nog meer aansnoeren, dit met het oog op het terugdringen van het tekort op de begroting zoals door Europa is opgelegd. Aan het bereiken van de overeenkomst zijn verschillende weken van onderhandelingen aan voorafgegaan. Wat de impact van de nieuwe besparingen op de economie zullen zijn, moet nog worden afgewacht. Het Centraal Planbureau heeft eerder deze maand haar verwachtingen voor het begrotingsdeficiet naar beneden aangepast. Er wordt nu gerekend op een tekort van 3,90% van BBP, ten opzichte van 3,70% voordien.