• De uitgifteprijs van per aandeel bedraagt EUR 24,80. De uitgifteprijs omvat een korting van 5.5 % ten aanzien van de slotkoers van 2 juni 2010.

• De inschrijvingsperiode met rechten loopt van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur).

• De ratio bedraagt 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten.

• De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen

• Het prospectus is beschikbaar vanaf 4 juni 2010, de dag waarop de inschrijvingsperiode inging voor de aandeelhouders die een voorkeurrecht bezitten

Dieter Furniere (KBC Securities): "Meer details over de emissie van Elia worden op 23 juni bekendgemaakt. We doen mee als Joint Global Coördinator en Joint Bookrunner aan de emissie, zodat ik mijn advies voor Elia heb ingetrokken."

• De uitgifteprijs van per aandeel bedraagt EUR 24,80. De uitgifteprijs omvat een korting van 5.5 % ten aanzien van de slotkoers van 2 juni 2010. • De inschrijvingsperiode met rechten loopt van 4 juni 2010 tot en met 18 juni 2010 (16 uur). • De ratio bedraagt 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten. • De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen • Het prospectus is beschikbaar vanaf 4 juni 2010, de dag waarop de inschrijvingsperiode inging voor de aandeelhouders die een voorkeurrecht bezitten Dieter Furniere (KBC Securities): "Meer details over de emissie van Elia worden op 23 juni bekendgemaakt. We doen mee als Joint Global Coördinator en Joint Bookrunner aan de emissie, zodat ik mijn advies voor Elia heb ingetrokken."