De nettowinst bedroeg over de verslagperiode £1,62 mrd, tegenover £1,52 mrd over het boekjaar voordien. De omzet kwam 15% hoger uit op £9,31 mrd, maar was vlak wanneer wisselkoersverhoudingen buiten beschouwing gelaten werden.

Diageo werd tijdens de voorbije maanden geconfronteerd met het feit dat de klanten de voorraden afbouwden. Het bedrijf heeft een reorganisatie doorgevoerd, waardoor 900 banen geschapt werden. Voor het nieuwe boekjaar gaat Diageo nu uit van een winstgroei met een laag enkelcijferig percentage.

De nettowinst bedroeg over de verslagperiode £1,62 mrd, tegenover £1,52 mrd over het boekjaar voordien. De omzet kwam 15% hoger uit op £9,31 mrd, maar was vlak wanneer wisselkoersverhoudingen buiten beschouwing gelaten werden. Diageo werd tijdens de voorbije maanden geconfronteerd met het feit dat de klanten de voorraden afbouwden. Het bedrijf heeft een reorganisatie doorgevoerd, waardoor 900 banen geschapt werden. Voor het nieuwe boekjaar gaat Diageo nu uit van een winstgroei met een laag enkelcijferig percentage.