Die cijfers vielen volgens Theodoor Gilissen Bankiers de afgelopen maanden nogal tegen, terwijl andere cijfers over de werkgelegenheid (aanvragen werkloosheidsuitkeringen en de werkgelegenheidscomponent in de ISM) een positieve trend lieten zien.

Die cijfers vielen volgens Theodoor Gilissen Bankiers de afgelopen maanden nogal tegen, terwijl andere cijfers over de werkgelegenheid (aanvragen werkloosheidsuitkeringen en de werkgelegenheidscomponent in de ISM) een positieve trend lieten zien.