De uitstap vond geleidelijk plaats. In oktober 2009 zag Dexia al af van het voordeel van de waarborg voor contracten met een looptijd tot één maand en voor contracten zonder vaste looptijd.

Op 5 februari 2010 sloten de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid een overeenkomst met de Europese Commissie over het hervormingsplan van Dexia. In het kader van die overeenkomst en gelet op de verbetering van zijn liquiditeitspositie, zou Dexia vier maanden eerder dan de geplande datum van 30 oktober 2010 uit het waarborgsysteem stappen.

Daarom verbond de Groep zich ertoe vanaf eind mei 2010 geen beroep meer te doen op de staatswaarborg voor haar financieringen op korte termijn en vanaf eind juni 2010 voor haar financieringen op middellange en lange termijn.

Alle uitstaande instrumenten die vóór 30 juni 2010 in het kader van die staatswaarborg werden uitgegeven, blijven de staatswaarborg genieten, op grond van hun voorwaarden.

De uitstaande gewaarborgde schuld wordt in de eerste plaats aangewend voor de financiering van de zogenaamde Legacy Division van de Groep, die tegen 2014 aanzienlijk zal worden afgebouwd dankzij omvangrijke inspanningen op het vlak van de inkrimping van de balans.

Op 30 juni 2010 heeft Dexia 35,5 miljard EUR aan schuld op middellange en lange termijn opgehaald, waarvan 23,2 miljard EUR met staatswaarborg met het oog op de uitstap uit het systeem en 9,6 miljard EUR aan langlopende covered bonds met een gemiddelde looptijd van ongeveer negen jaar. De doelstelling inzake funding op lange termijn van Dexia voor 2010 is dan ook bijna verwezenlijkt.

De uitstap vond geleidelijk plaats. In oktober 2009 zag Dexia al af van het voordeel van de waarborg voor contracten met een looptijd tot één maand en voor contracten zonder vaste looptijd. Op 5 februari 2010 sloten de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid een overeenkomst met de Europese Commissie over het hervormingsplan van Dexia. In het kader van die overeenkomst en gelet op de verbetering van zijn liquiditeitspositie, zou Dexia vier maanden eerder dan de geplande datum van 30 oktober 2010 uit het waarborgsysteem stappen. Daarom verbond de Groep zich ertoe vanaf eind mei 2010 geen beroep meer te doen op de staatswaarborg voor haar financieringen op korte termijn en vanaf eind juni 2010 voor haar financieringen op middellange en lange termijn. Alle uitstaande instrumenten die vóór 30 juni 2010 in het kader van die staatswaarborg werden uitgegeven, blijven de staatswaarborg genieten, op grond van hun voorwaarden. De uitstaande gewaarborgde schuld wordt in de eerste plaats aangewend voor de financiering van de zogenaamde Legacy Division van de Groep, die tegen 2014 aanzienlijk zal worden afgebouwd dankzij omvangrijke inspanningen op het vlak van de inkrimping van de balans. Op 30 juni 2010 heeft Dexia 35,5 miljard EUR aan schuld op middellange en lange termijn opgehaald, waarvan 23,2 miljard EUR met staatswaarborg met het oog op de uitstap uit het systeem en 9,6 miljard EUR aan langlopende covered bonds met een gemiddelde looptijd van ongeveer negen jaar. De doelstelling inzake funding op lange termijn van Dexia voor 2010 is dan ook bijna verwezenlijkt.