Vorige week publiceerde Dexia het jaarrapport en daarin werd een update gegeven over het huidige reorganisatieproces. Veel nieuws stond er echter niet in te lezen. Het meest relevante was het bericht over de 90 miljard euro aan staatsgaranties die door België, Luxemburg en Frankrijk gegeven worden.

De onderhandelingen over deze garanties worden nog steeds verder gezet, maar in ieder geval is het volgens Ploegh duidelijk dat eender welke verbetering in de situatie in het voordeel van de garantieverstrekkers en niet van de aandeelhouders zal zijn.

Heel wat uitdagingen voor de boeg

Op korte en middellange termijn staat Dexia nog heel wat uitdagingen te wachten. Op de eerste plaats moet de Europese Commissie de financieringsgaranties goedkeuren. Maar ook volgend jaar kan voor Dexia nog een erg moeilijk jaar gaan worden.

Belangrijke risico's die worden gelopen zijn die op een recessie, waardoor nieuwe verliezen op de kredieten in portefeuille geleden kunnen worden. De lage rente kan anderzijds hogere garanties voor het hedgen van derivaten met zich meebrengen, terwijl de kredietrating van Dexia SA of Dexia Credit Local kan worden verlaagd. Hetzelfde geldt voor de kredietrating van de landen die de garanties hebben gesteld, wat de financieringskosten van de groep negatief kan beïnvloeden.

Vorige week publiceerde Dexia het jaarrapport en daarin werd een update gegeven over het huidige reorganisatieproces. Veel nieuws stond er echter niet in te lezen. Het meest relevante was het bericht over de 90 miljard euro aan staatsgaranties die door België, Luxemburg en Frankrijk gegeven worden. De onderhandelingen over deze garanties worden nog steeds verder gezet, maar in ieder geval is het volgens Ploegh duidelijk dat eender welke verbetering in de situatie in het voordeel van de garantieverstrekkers en niet van de aandeelhouders zal zijn. Heel wat uitdagingen voor de boeg Op korte en middellange termijn staat Dexia nog heel wat uitdagingen te wachten. Op de eerste plaats moet de Europese Commissie de financieringsgaranties goedkeuren. Maar ook volgend jaar kan voor Dexia nog een erg moeilijk jaar gaan worden. Belangrijke risico's die worden gelopen zijn die op een recessie, waardoor nieuwe verliezen op de kredieten in portefeuille geleden kunnen worden. De lage rente kan anderzijds hogere garanties voor het hedgen van derivaten met zich meebrengen, terwijl de kredietrating van Dexia SA of Dexia Credit Local kan worden verlaagd. Hetzelfde geldt voor de kredietrating van de landen die de garanties hebben gesteld, wat de financieringskosten van de groep negatief kan beïnvloeden.