Dexia: "De partij ziet af van het model met een zeer hoge groei dat China tijdens de voorbije decennia heeft gedomineerd. Een andere doelstelling was het opvoeren van het aandeel van het bbp van de dienstensector met 4 procentpunt tot 47% tegen 2015. Ook moet de verstedelijkingsgraad stijgen van 17,5 % nu tot 51,5 %. De groei van onderzoek en ontwikkeling zou moeten toenemen tot 2,2% van het bbp."

De energieconsumptie per bbp-eenheid moet tegen 2015 teruggedrongen worden met 16 %, terwijl in dat jaar de CO2-uitstoot per bbp-eenheid omlaag moet met 17%. China is in tegenstelling tot andere landen in Azië heel energie-inefficiënt en ook een grootverbruiker van steenkool. Het VJP omvat de doelstelling van 11,4 % niet-fossiele brandstoffen voor het primaire energieverbruik tegen 2015."

Dexia: "De partij ziet af van het model met een zeer hoge groei dat China tijdens de voorbije decennia heeft gedomineerd. Een andere doelstelling was het opvoeren van het aandeel van het bbp van de dienstensector met 4 procentpunt tot 47% tegen 2015. Ook moet de verstedelijkingsgraad stijgen van 17,5 % nu tot 51,5 %. De groei van onderzoek en ontwikkeling zou moeten toenemen tot 2,2% van het bbp." De energieconsumptie per bbp-eenheid moet tegen 2015 teruggedrongen worden met 16 %, terwijl in dat jaar de CO2-uitstoot per bbp-eenheid omlaag moet met 17%. China is in tegenstelling tot andere landen in Azië heel energie-inefficiënt en ook een grootverbruiker van steenkool. Het VJP omvat de doelstelling van 11,4 % niet-fossiele brandstoffen voor het primaire energieverbruik tegen 2015."