Dexia: "Dit nieuwe VJP wordt misschien wel het belangrijkste ooit: naarmate het Aziatische continent zich ontwikkelt en rijker wordt, wordt China de groeimotor van de wereld en neemt het snel de leidende rol van de VS over, nu het onlangs dat land op het vlak van de industriële productie voorbij stak. Voor China is het nieuwe VJP cruciaal voor het opbouwen van een welvarende en duurzame maatschappij in alle opzichten."

Het is ook van kritiek belang voor het vergaand uitdiepen van de

bestaande hervormingen. Dexia: "De zogenaamde 'Harmonieuze maatschappij', de doctrine van president Hu, is de richtlijn die achter het nieuwe plan schuilgaat, en die eigenlijk streeft naar de totstandkoming van sociale harmonie, d.w.z. het bijsturen van de grote inkomenskloof tussen landelijke en stedelijke gebieden, tussen de westelijke en oostelijke regio's, en tussen arm en rijk. Dat is belangrijk omdat de Gini-coëfficiënt (een maatstaf voor de inkomensongelijkheid) in het geval van China tijdens de voorbije paar jaren is toegenomen."

Dexia: "Dit nieuwe VJP wordt misschien wel het belangrijkste ooit: naarmate het Aziatische continent zich ontwikkelt en rijker wordt, wordt China de groeimotor van de wereld en neemt het snel de leidende rol van de VS over, nu het onlangs dat land op het vlak van de industriële productie voorbij stak. Voor China is het nieuwe VJP cruciaal voor het opbouwen van een welvarende en duurzame maatschappij in alle opzichten." Het is ook van kritiek belang voor het vergaand uitdiepen van de bestaande hervormingen. Dexia: "De zogenaamde 'Harmonieuze maatschappij', de doctrine van president Hu, is de richtlijn die achter het nieuwe plan schuilgaat, en die eigenlijk streeft naar de totstandkoming van sociale harmonie, d.w.z. het bijsturen van de grote inkomenskloof tussen landelijke en stedelijke gebieden, tussen de westelijke en oostelijke regio's, en tussen arm en rijk. Dat is belangrijk omdat de Gini-coëfficiënt (een maatstaf voor de inkomensongelijkheid) in het geval van China tijdens de voorbije paar jaren is toegenomen."