Xstrata maakte bekend dat de nettowinst over het voorbije boekjaar fors is gedaald. Het resultaat over 2009 kwam 82% lager uit dan over het boekjaar voordien, wat uiteraard een gevolg was van de daling van de grondstoffenprijzen.

De nettowinst kwam uit op $661 mln, tegenover $3,2 mrd tijdens het boekjaar 2008. De omzet daalden eveneens, meer bepaald van $28 mrd naar $22,70 mrd.

De mijnbouwgroep zag de grondstoffenprijzen tijdens de tweede helft van het jaar weliswaar opnieuw stijgen, maar deze stijging werd deels ongedaan gemaakt door een zwakke dollar.

Het bedrijf kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet, hetgeen zich vertaalt in het opnieuw uitbetalen van een dividend. De aandeelhouders mogen een uitkering van 8 dollarcent verwachten.

De Brusselse beurs is vanmorgen op haar beurt hoger geopend, met een winst van ongeveer driekwartprocent voor de BEL 20. Ondanks de waarschuwing van een moeilijk boekjaar 2010, wordt de goedkeuring van het reorganisatieplan van Dexia toch goed onthaald. De koers noteert fors hoger.

Xstrata maakte bekend dat de nettowinst over het voorbije boekjaar fors is gedaald. Het resultaat over 2009 kwam 82% lager uit dan over het boekjaar voordien, wat uiteraard een gevolg was van de daling van de grondstoffenprijzen. De nettowinst kwam uit op $661 mln, tegenover $3,2 mrd tijdens het boekjaar 2008. De omzet daalden eveneens, meer bepaald van $28 mrd naar $22,70 mrd. De mijnbouwgroep zag de grondstoffenprijzen tijdens de tweede helft van het jaar weliswaar opnieuw stijgen, maar deze stijging werd deels ongedaan gemaakt door een zwakke dollar. Het bedrijf kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet, hetgeen zich vertaalt in het opnieuw uitbetalen van een dividend. De aandeelhouders mogen een uitkering van 8 dollarcent verwachten. De Brusselse beurs is vanmorgen op haar beurt hoger geopend, met een winst van ongeveer driekwartprocent voor de BEL 20. Ondanks de waarschuwing van een moeilijk boekjaar 2010, wordt de goedkeuring van het reorganisatieplan van Dexia toch goed onthaald. De koers noteert fors hoger.