- Dexia leningsovereenkomsten (en geen financiële instrumenten) had gesloten met het Departement;

- deze leningsovereenkomsten niet speculatief waren; ze waren volkomen rechtsgeldig en in overeenstemming met de reglementering;

- het Departement bevoegd was voor het sluiten van deze leningsovereenkomsten, die met kennis van zaken werden ondertekend door zijn vertegenwoordigers;

- Dexia in geen geval heeft verzaakt aan zijn informatie- en adviesplicht tegenover het Departement.

Alle eisen van het Departement Seine-Saint-Denis tot nietigverklaring van de drie betwiste leningsovereenkomsten en alle aanspraken op schadevergoeding werden afgewezen.

Het TGI van Nanterre was echter van mening dat door het ontbreken van de vermelding van de Effectieve Globale Rentevoet (EGR) in de faxen die aan de ondertekening van de definitieve overeenkomsten voorafgingen, de wettelijke rentevoet moet toegepast worden.

Dit is een louter technische zaak die los staat van het "gestructureerde" karakter van de kredieten in kwestie.

- Dexia leningsovereenkomsten (en geen financiële instrumenten) had gesloten met het Departement; - deze leningsovereenkomsten niet speculatief waren; ze waren volkomen rechtsgeldig en in overeenstemming met de reglementering; - het Departement bevoegd was voor het sluiten van deze leningsovereenkomsten, die met kennis van zaken werden ondertekend door zijn vertegenwoordigers; - Dexia in geen geval heeft verzaakt aan zijn informatie- en adviesplicht tegenover het Departement. Alle eisen van het Departement Seine-Saint-Denis tot nietigverklaring van de drie betwiste leningsovereenkomsten en alle aanspraken op schadevergoeding werden afgewezen. Het TGI van Nanterre was echter van mening dat door het ontbreken van de vermelding van de Effectieve Globale Rentevoet (EGR) in de faxen die aan de ondertekening van de definitieve overeenkomsten voorafgingen, de wettelijke rentevoet moet toegepast worden. Dit is een louter technische zaak die los staat van het "gestructureerde" karakter van de kredieten in kwestie.