Beleggers onbeperkt laten profiteren van het potentiële rendement van open beleggingsfondsen en tegelijk proberen het risico op verlies in geval van een sterke beursdaling te beperken, zonder daarom bij de minste schok uit te stappen: dat is het doel van een nieuwe fondsenklasse met 'Lock'-mechanisme die Dexia Bank lanceert.

De 'Lock'-fondsen zijn beschikbaar sinds 14 februari 2011. Het zijn compartimenten van kapitalisatiebeveks (selectie van aandelen-, obligatie- en dakfondsen) met een specifieke aandelenklasse ('L') die uitgerust is met een Lock mechanisme.

Dit Lock mechanisme probeert eventuele verliezen op het kapitaal te beperken door automatisch een verkooporder te plaatsen zodra de netto-inventariswaarde (NIW) terugvalt tot een activeringskoers die de klant op voorhand heeft bepaald.

Concreet: op het ogenblik dat hij inschrijft op deelbewijzen van een Lock fonds, bepaalt de belegger het percentage van zijn inbreng dat hij liever niet wil verliezen.

Hij kiest daartoe een Lockpercentage uit de reeks die de bank voor elk fonds voorstelt.

Door dat percentage toe te passen op de referentiekoers (inschrijvings-NIW), kan men berekenen vanaf welke activeringskoers er een automatisch verkooporder gegenereerd zal worden als de deelbewijzen in waarde zouden dalen.

Dat verkooporder wordt Lock instructie genoemd, aldus Dexia. De klant kan de activeringskoers op ieder moment laten aanpassen.

Bovendien kan hij opteren voor verschillende Lock percentages voor deelbewijzen van eenzelfde fonds die hij op verschillende tijdstippen heeft gekocht.

Beleggers onbeperkt laten profiteren van het potentiële rendement van open beleggingsfondsen en tegelijk proberen het risico op verlies in geval van een sterke beursdaling te beperken, zonder daarom bij de minste schok uit te stappen: dat is het doel van een nieuwe fondsenklasse met 'Lock'-mechanisme die Dexia Bank lanceert. De 'Lock'-fondsen zijn beschikbaar sinds 14 februari 2011. Het zijn compartimenten van kapitalisatiebeveks (selectie van aandelen-, obligatie- en dakfondsen) met een specifieke aandelenklasse ('L') die uitgerust is met een Lock mechanisme. Dit Lock mechanisme probeert eventuele verliezen op het kapitaal te beperken door automatisch een verkooporder te plaatsen zodra de netto-inventariswaarde (NIW) terugvalt tot een activeringskoers die de klant op voorhand heeft bepaald. Concreet: op het ogenblik dat hij inschrijft op deelbewijzen van een Lock fonds, bepaalt de belegger het percentage van zijn inbreng dat hij liever niet wil verliezen. Hij kiest daartoe een Lockpercentage uit de reeks die de bank voor elk fonds voorstelt. Door dat percentage toe te passen op de referentiekoers (inschrijvings-NIW), kan men berekenen vanaf welke activeringskoers er een automatisch verkooporder gegenereerd zal worden als de deelbewijzen in waarde zouden dalen. Dat verkooporder wordt Lock instructie genoemd, aldus Dexia. De klant kan de activeringskoers op ieder moment laten aanpassen. Bovendien kan hij opteren voor verschillende Lock percentages voor deelbewijzen van eenzelfde fonds die hij op verschillende tijdstippen heeft gekocht.