De kopers zijn de Franse Staat, meerderheidsaandeelhouder, naast de Caisse des Dépôts en La Banque Postale.

De verkoop van Dexia Municipal Agency kadert in het voornemen van de nieuwe aandeelhouders tot het oprichten van een financieringspool voor de lokale sector in Frankrijk.

Dexia verkoopt hiermee zijn laatste commerciële entiteit van formaat en zet dus een beslissende stap in de uitvoering van zijn geordende ontmantelingsplan. Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend.

De prijs van de transactie werd vastgelegd op 1 euro. Zoals werd meegedeeld in de tussentijdse verklaring 9M en 3T 2012[1], behoren de gevoelige kredieten op de balans van Dexia Municipal Agency tot de verkoopperimeter en zal Dexia geen garantie op deze activa verlenen.

De totale impact van de verkoop van SFIL bedraagt -1,8 miljard EUR. Op grond van de boekhoudnormen werd deze impact gedeeltelijk geboekt in 2011, bij de herclassificatie van Dexia Municipal Agency in IFRS 5, voor een bedrag van -1,1 miljard EUR.

In het eerste halfjaar van 2012 werd een waardeaanpassing van -53 miljoen EUR geboekt, die overeenstemt met de verandering van de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (OCI).

Ook in de rekeningen van de tweede helft van 2012, die op 21 februari 2013 gepubliceerd worden, zal een aanpassing van -585 miljoen EUR worden geboekt die voortvloeit uit de herziening van de verkoopvoorwaarden en uit de veranderingen van OCI.

De resterende impact, die in het eerste halfjaar van 2013 zal worden geboekt, wordt geraamd op -142 miljoen EUR.

De kopers zijn de Franse Staat, meerderheidsaandeelhouder, naast de Caisse des Dépôts en La Banque Postale. De verkoop van Dexia Municipal Agency kadert in het voornemen van de nieuwe aandeelhouders tot het oprichten van een financieringspool voor de lokale sector in Frankrijk. Dexia verkoopt hiermee zijn laatste commerciële entiteit van formaat en zet dus een beslissende stap in de uitvoering van zijn geordende ontmantelingsplan. Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend. De prijs van de transactie werd vastgelegd op 1 euro. Zoals werd meegedeeld in de tussentijdse verklaring 9M en 3T 2012[1], behoren de gevoelige kredieten op de balans van Dexia Municipal Agency tot de verkoopperimeter en zal Dexia geen garantie op deze activa verlenen. De totale impact van de verkoop van SFIL bedraagt -1,8 miljard EUR. Op grond van de boekhoudnormen werd deze impact gedeeltelijk geboekt in 2011, bij de herclassificatie van Dexia Municipal Agency in IFRS 5, voor een bedrag van -1,1 miljard EUR. In het eerste halfjaar van 2012 werd een waardeaanpassing van -53 miljoen EUR geboekt, die overeenstemt met de verandering van de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (OCI). Ook in de rekeningen van de tweede helft van 2012, die op 21 februari 2013 gepubliceerd worden, zal een aanpassing van -585 miljoen EUR worden geboekt die voortvloeit uit de herziening van de verkoopvoorwaarden en uit de veranderingen van OCI. De resterende impact, die in het eerste halfjaar van 2013 zal worden geboekt, wordt geraamd op -142 miljoen EUR.