Rekening houdend met de hogere transactiekosten, ten gevolge van het niet voldoen van GCS Capital aan haar contractuele verplichtingen onder de oorspronkelijke transactie, wordt de netto-meerwaarde op de verkoop, die zal worden geboekt in de geconsolideerde resultaten van de groep voor het eerste kwartaal van 2014, geschat op 68 miljoen EUR.

De impact op de kapitaalratio's van de Groep zal meegedeeld worden in Dexia's tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal van 2014.

Binnen de groep zal de opbrengst van deze verkoop gebruikt worden om een door Dexia Crédit Local verstrekte lening aan haar moedermaatschappij Dexia NV terug te betalen.

Rekening houdend met de hogere transactiekosten, ten gevolge van het niet voldoen van GCS Capital aan haar contractuele verplichtingen onder de oorspronkelijke transactie, wordt de netto-meerwaarde op de verkoop, die zal worden geboekt in de geconsolideerde resultaten van de groep voor het eerste kwartaal van 2014, geschat op 68 miljoen EUR. De impact op de kapitaalratio's van de Groep zal meegedeeld worden in Dexia's tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal van 2014. Binnen de groep zal de opbrengst van deze verkoop gebruikt worden om een door Dexia Crédit Local verstrekte lening aan haar moedermaatschappij Dexia NV terug te betalen.