Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010

• Commerciële dynamiek bevestigd voor Retail and Commercial Banking-activiteiten

• Verdere daling van de kosten van risico ondersteund door kernmetiers* (10 basispunten tegenover 13 basispunten in 1T 2010) en Legacy Division (-88 miljoen EUR)

Verbeterde liquiditeit, waardoor eind juni 2010 volledig uit de staatswaarborg kon worden gestapt

• De inkrimping van de balans blijft een prioriteit: 20,3 miljard EUR aan activa verkocht per 2 augustus 2010

• Uitvoering van het programma voor wholesale langetermijnfunding ligt voor op streefdoel voor 2010: 37,9 miljard EUR ingezameld per 23 juli 2010

• Behoefte aan kortetermijnfunding verminderd met 22 miljard EUR in 1H 2010

Sterke solvabiliteitsratio's

• Tier 1-ratio van 12,2% en Core Tier 1-ratio van 11,3%

• Opgewassen tegen ongunstige macro-economische scenario's, blijkt uit CEBS-stresstest

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 • Commerciële dynamiek bevestigd voor Retail and Commercial Banking-activiteiten • Verdere daling van de kosten van risico ondersteund door kernmetiers* (10 basispunten tegenover 13 basispunten in 1T 2010) en Legacy Division (-88 miljoen EUR) Verbeterde liquiditeit, waardoor eind juni 2010 volledig uit de staatswaarborg kon worden gestapt • De inkrimping van de balans blijft een prioriteit: 20,3 miljard EUR aan activa verkocht per 2 augustus 2010 • Uitvoering van het programma voor wholesale langetermijnfunding ligt voor op streefdoel voor 2010: 37,9 miljard EUR ingezameld per 23 juli 2010 • Behoefte aan kortetermijnfunding verminderd met 22 miljard EUR in 1H 2010 Sterke solvabiliteitsratio's • Tier 1-ratio van 12,2% en Core Tier 1-ratio van 11,3% • Opgewassen tegen ongunstige macro-economische scenario's, blijkt uit CEBS-stresstest