1. In tegenstelling tot wat in de uitzending wordt beweerd, heeft Dexia Bank alle informatie over zijn beleid inzake de commercialisering van gestructureerde kredieten aan de RTBF-journalisten bezorgd.

Op donderdag 25 februari 2010 vond in de bank een twee uur durende vergadering plaats met de gespecialiseerde teams van Dexia en de journalisten. De RTBF ontving overigens op 20 januari 2010 nauwkeurige en gedetailleerde documentatie van Dexia. In de uitzending wordt daarover echter niets gezegd.

2. Dexia Bank brengt de gemeenten op geen enkele wijze in gevaar.

De gegevens in verband met de gemeenteschulden illustreren waar het werkelijk om gaat (balansen op 31.12.2008);

- enerzijds vertegenwoordigen de gestructureerde kredieten bij Dexia 23 % van de totale uitstaande bedragen, d.w.z. 2,9 mia EUR, verdeeld over 431 gemeenten;

- anderzijds vertegenwoordigen de rentelasten op de totale schulden van de gemeenten gemiddeld 3,9% van de courante gemeentebegroting, waarvan slechts 0,9% in verband met de gestructureerde kredieten.

3. Dexia Bank verkoopt geen "rommelproducten" maar biedt zijn klanten een gezond en evenwichtig schuldbeheer aan.

Een vaste rente is natuurlijk zekerder, maar kan minder voordelig uitvallen dan een herzienbare rente. Daarom is Dexia altijd voorstander geweest van een evenwichtige spreiding tussen een herzienbare en een vaste rentevoet om zo te komen tot een evenwicht tussen prijs en risico. Het actief schuldbeheer dient nu precies om dat evenwicht in stand te houden.

4. Dexia Bank verkoopt aan de gemeenten enkel producten die specifiek op hen zijn afgestemd en doet dat op geheel transparante wijze.

Als zij een reële meerwaarde bieden voor het volledige schuldbeheer, worden gestructureerde kredieten ter beschikking gesteld na een grondige analyse van de behoeften van elke klant. Zij worden op een beredeneerde en een redelijke wijze gebruikt in het kader van onze langetermijnrelatie met de lokale besturen, in overeenstemming met hun respectieve referentiewetgeving en de regels van gezond beheer van de schuld.

Dexia licht de lokale beslissers in zodat zij met volledige kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Naast de strikte naleving van de wetten, gewestelijke decreten en begrotingscirculaires die ter zake werden uitgevaardigd, bezorgt Dexia de lokale besturen omstandige analyses: een toelichting bij de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden, gunstige en ongunstige scenario's, indicatieve begrotingssimulaties. Bovendien volgt de bank voor de gemeenten de evolutie van hun schuldportefeuille op de voet.

5. Dexia Bank biedt enkel rentevoeten aan die gekoppeld zijn aan de EURO-rentecurve.

Alle gestructureerde kredieten hangen af van een economische referentie van de eurozone en de klanten lopen dus geen enkel wisselrisico. Bovendien wordt voor geen enkel krediet gebruikgemaakt van een aandelenindex.

1. In tegenstelling tot wat in de uitzending wordt beweerd, heeft Dexia Bank alle informatie over zijn beleid inzake de commercialisering van gestructureerde kredieten aan de RTBF-journalisten bezorgd. Op donderdag 25 februari 2010 vond in de bank een twee uur durende vergadering plaats met de gespecialiseerde teams van Dexia en de journalisten. De RTBF ontving overigens op 20 januari 2010 nauwkeurige en gedetailleerde documentatie van Dexia. In de uitzending wordt daarover echter niets gezegd. 2. Dexia Bank brengt de gemeenten op geen enkele wijze in gevaar. De gegevens in verband met de gemeenteschulden illustreren waar het werkelijk om gaat (balansen op 31.12.2008); - enerzijds vertegenwoordigen de gestructureerde kredieten bij Dexia 23 % van de totale uitstaande bedragen, d.w.z. 2,9 mia EUR, verdeeld over 431 gemeenten; - anderzijds vertegenwoordigen de rentelasten op de totale schulden van de gemeenten gemiddeld 3,9% van de courante gemeentebegroting, waarvan slechts 0,9% in verband met de gestructureerde kredieten. 3. Dexia Bank verkoopt geen "rommelproducten" maar biedt zijn klanten een gezond en evenwichtig schuldbeheer aan. Een vaste rente is natuurlijk zekerder, maar kan minder voordelig uitvallen dan een herzienbare rente. Daarom is Dexia altijd voorstander geweest van een evenwichtige spreiding tussen een herzienbare en een vaste rentevoet om zo te komen tot een evenwicht tussen prijs en risico. Het actief schuldbeheer dient nu precies om dat evenwicht in stand te houden. 4. Dexia Bank verkoopt aan de gemeenten enkel producten die specifiek op hen zijn afgestemd en doet dat op geheel transparante wijze. Als zij een reële meerwaarde bieden voor het volledige schuldbeheer, worden gestructureerde kredieten ter beschikking gesteld na een grondige analyse van de behoeften van elke klant. Zij worden op een beredeneerde en een redelijke wijze gebruikt in het kader van onze langetermijnrelatie met de lokale besturen, in overeenstemming met hun respectieve referentiewetgeving en de regels van gezond beheer van de schuld. Dexia licht de lokale beslissers in zodat zij met volledige kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Naast de strikte naleving van de wetten, gewestelijke decreten en begrotingscirculaires die ter zake werden uitgevaardigd, bezorgt Dexia de lokale besturen omstandige analyses: een toelichting bij de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden, gunstige en ongunstige scenario's, indicatieve begrotingssimulaties. Bovendien volgt de bank voor de gemeenten de evolutie van hun schuldportefeuille op de voet. 5. Dexia Bank biedt enkel rentevoeten aan die gekoppeld zijn aan de EURO-rentecurve. Alle gestructureerde kredieten hangen af van een economische referentie van de eurozone en de klanten lopen dus geen enkel wisselrisico. Bovendien wordt voor geen enkel krediet gebruikgemaakt van een aandelenindex.