-Het nettoresultaat groepsaandeel voor 1T 2009 bedroeg 251 miljoen EUR, tegenover 289 miljoen EUR in 1T 2008 en een nettoverlies van 2 603 miljoen EUR in 4T 2008.
• De impact van de crisis op het nettoresultaat van Dexia bedroeg -419 miljoen EUR, met inbegrip van 201 miljoen EUR aan waardeverminderingen en verliezen op de beleggingsportefeuilles van de verzekeringsactiviteit.
• De metiers Public and Wholesale Banking en Retail and Commercial Banking hielden goed stand en waren winstgevend, met een respectieve bijdrage aan het nettoresultaat van de Groep van 198 miljoen EUR en 156 miljoen EUR.
• De kosten daalden met 6 % in vergelijking met 1T 2008 en zonder FSA Insurance.

• De kwaliteit van de activabasis van de Groep wordt bevestigd. De kosten van risico blijven vrij laag zowel voor Public and Wholesale Banking (3 basispunten) als voor Retail and Commercial Banking (52 basispunten).
• De closing van de verkoop van FSA wordt verwacht tegen eind juni.
• De liquiditeitssituatie van de Groep blijft verbeteren, met name dankzij degelijke volumes langetermijnuitgiften.
• Hoge solvabiliteitsratio's, met een Tier 1-ratio van 10,7 % en een core Tier 1-ratio van 9,8 %.

-Het nettoresultaat groepsaandeel voor 1T 2009 bedroeg 251 miljoen EUR, tegenover 289 miljoen EUR in 1T 2008 en een nettoverlies van 2 603 miljoen EUR in 4T 2008. • De impact van de crisis op het nettoresultaat van Dexia bedroeg -419 miljoen EUR, met inbegrip van 201 miljoen EUR aan waardeverminderingen en verliezen op de beleggingsportefeuilles van de verzekeringsactiviteit. • De metiers Public and Wholesale Banking en Retail and Commercial Banking hielden goed stand en waren winstgevend, met een respectieve bijdrage aan het nettoresultaat van de Groep van 198 miljoen EUR en 156 miljoen EUR. • De kosten daalden met 6 % in vergelijking met 1T 2008 en zonder FSA Insurance. • De kwaliteit van de activabasis van de Groep wordt bevestigd. De kosten van risico blijven vrij laag zowel voor Public and Wholesale Banking (3 basispunten) als voor Retail and Commercial Banking (52 basispunten). • De closing van de verkoop van FSA wordt verwacht tegen eind juni. • De liquiditeitssituatie van de Groep blijft verbeteren, met name dankzij degelijke volumes langetermijnuitgiften. • Hoge solvabiliteitsratio's, met een Tier 1-ratio van 10,7 % en een core Tier 1-ratio van 9,8 %.