•Verkoop van de Société de Financement Local, moeder maatschappij van Caisse Française de Financement Local, voorheen Dexia Municipal Agency, eind januari 2013

•Daling van de balans van de Groep met 31% in het 1e halfjaar van 2013 tot 247 miljard EUR

•Ondertekening van de liquiditeitswaarborgovereenkomst 2013

"Recurrent" nettoresultaat van - 364 miljoen EUR voor het 1ehalfjaar 2013; nettoresultaat van -905 miljoen EUR

•Nettoresultaat van het 1e halfjaar van 2013 beïnvloed door boekhoudkundige volatiliteitselementen (-389 miljoen EUR) en eenmalige elementen ( -152 miljoen EUR)

•Positieve evolutie van de financieringskost tijdens het 2ekwartaal van 2013

•Verkoop van de Société de Financement Local, moeder maatschappij van Caisse Française de Financement Local, voorheen Dexia Municipal Agency, eind januari 2013 •Daling van de balans van de Groep met 31% in het 1e halfjaar van 2013 tot 247 miljard EUR •Ondertekening van de liquiditeitswaarborgovereenkomst 2013 "Recurrent" nettoresultaat van - 364 miljoen EUR voor het 1ehalfjaar 2013; nettoresultaat van -905 miljoen EUR •Nettoresultaat van het 1e halfjaar van 2013 beïnvloed door boekhoudkundige volatiliteitselementen (-389 miljoen EUR) en eenmalige elementen ( -152 miljoen EUR) •Positieve evolutie van de financieringskost tijdens het 2ekwartaal van 2013