Nigeria is de belangrijkste Afrikaanse olieproducent en pompt zwavelarme olie van hoge kwaliteit op, die erg gegeerd is door de westerse olieraffinaderijen.

Dexia: "Hoewel de Nigeriaanse president na wekenlang straatprotest op 16 januari de afgeschafte subsidie verving door een lagere subsidie, is het niet zeker dat daarmee de gemoederen bedaard zullen worden. Indien het protest omslaat in stakingen en productieonderbrekingen in de Nigeriaanse oliesector, zal de zenuwachtigheid op de oliemarkten nog opgedreven worden. Bovendien zullen de olieproducerende landen beletten dat de olieprijzen fors dalen en ze zullen de 100 dollargrens verdedigen, zoals de Saoedische olieminister onlangs verklaarde. Zo heeft Saoedi-Arabië, om de sociale vrede te bewaren, vorig jaar een omvangrijk investeringsproject gelanceerd (130 miljard dollar over vijf jaar). Om de enorme overheidsuitgaven die dit met zich meebrengt te financieren, moeten de olieprijzen op een voldoende hoog peil blijven. We verwachten daarom dat de olieprijs (Brent) de eerstkomende maanden boven de 100 dollargrens zal blijven schommelen. Later op het jaar zullen de olieprijzen waarschijnlijk geleidelijk stijgen, naarmate de eurozone de recessie te boven komt en er eindelijk afdoende maatregelen genomen worden om de schuldencrisis in de eurozone te bezweren. In dit scenario houden we echter geen rekening met een escalatie van de spanningen in de Perzische Golf, die de olieprijzen snel naar hun recordhoogtes van juli 2008 kan stuwen."

Nigeria is de belangrijkste Afrikaanse olieproducent en pompt zwavelarme olie van hoge kwaliteit op, die erg gegeerd is door de westerse olieraffinaderijen. Dexia: "Hoewel de Nigeriaanse president na wekenlang straatprotest op 16 januari de afgeschafte subsidie verving door een lagere subsidie, is het niet zeker dat daarmee de gemoederen bedaard zullen worden. Indien het protest omslaat in stakingen en productieonderbrekingen in de Nigeriaanse oliesector, zal de zenuwachtigheid op de oliemarkten nog opgedreven worden. Bovendien zullen de olieproducerende landen beletten dat de olieprijzen fors dalen en ze zullen de 100 dollargrens verdedigen, zoals de Saoedische olieminister onlangs verklaarde. Zo heeft Saoedi-Arabië, om de sociale vrede te bewaren, vorig jaar een omvangrijk investeringsproject gelanceerd (130 miljard dollar over vijf jaar). Om de enorme overheidsuitgaven die dit met zich meebrengt te financieren, moeten de olieprijzen op een voldoende hoog peil blijven. We verwachten daarom dat de olieprijs (Brent) de eerstkomende maanden boven de 100 dollargrens zal blijven schommelen. Later op het jaar zullen de olieprijzen waarschijnlijk geleidelijk stijgen, naarmate de eurozone de recessie te boven komt en er eindelijk afdoende maatregelen genomen worden om de schuldencrisis in de eurozone te bezweren. In dit scenario houden we echter geen rekening met een escalatie van de spanningen in de Perzische Golf, die de olieprijzen snel naar hun recordhoogtes van juli 2008 kan stuwen."