Deze laatste samenkomst had tot doel het bestuur van de Groep aan te passen in lijn met de opdracht om haar balans in afbouw te beheren, een verdere vereenvoudiging ervan door te voeren en de significante daling van de kosten zoals aangevat in 2012 voort te zetten.

Deze laatste samenkomst had tot doel het bestuur van de Groep aan te passen in lijn met de opdracht om haar balans in afbouw te beheren, een verdere vereenvoudiging ervan door te voeren en de significante daling van de kosten zoals aangevat in 2012 voort te zetten.