Hoewel de groei in Europa nog broos is en de afbouw van de overheidsschuld voorop blijft staan, lijkt de soevereineschuldencrisis nu verwijderd te zijn.

In deze context blijft de Europese Centrale Bank de conjunctuur ondersteunen met een soepel monetair beleid, terwijl de Amerikaanse Fed heeft bekendgemaakt dat zij opnieuw een conventioneler beleid wil voeren.

De groep Dexia maakte in 2013 verder werk van de uitvoering van haar geordende resolutieplan, om begin 2014 te komen tot haar doelperimeter zoals in dit plan vastgelegd.

Op 24 januari 2013 trad bovendien het nieuwe liquiditeitswaarborgmechanisme in werking, waardoor de Groep het aandeel van haar op de markt opgehaalde financieringen aanzienlijk kon optrekken en minder beroep hoefde te doen op de financiering van de centrale banken.

Hoewel de groei in Europa nog broos is en de afbouw van de overheidsschuld voorop blijft staan, lijkt de soevereineschuldencrisis nu verwijderd te zijn. In deze context blijft de Europese Centrale Bank de conjunctuur ondersteunen met een soepel monetair beleid, terwijl de Amerikaanse Fed heeft bekendgemaakt dat zij opnieuw een conventioneler beleid wil voeren. De groep Dexia maakte in 2013 verder werk van de uitvoering van haar geordende resolutieplan, om begin 2014 te komen tot haar doelperimeter zoals in dit plan vastgelegd. Op 24 januari 2013 trad bovendien het nieuwe liquiditeitswaarborgmechanisme in werking, waardoor de Groep het aandeel van haar op de markt opgehaalde financieringen aanzienlijk kon optrekken en minder beroep hoefde te doen op de financiering van de centrale banken.