*Resultaat voor belastingen van de commerciële metiers 25% hoger dan in 2T 2010

*Snelle uitbreiding van de retailactiviteit in Turkije

*94% van de gewaarborgde Financial Products-activa verkocht per eind juli 2011; volledige impact geboekt in 2T 2011

*De initiële doelstelling van activaverkoop voor 2011 (15 miljard EUR) al bijna verwezenlijkt op vandaag

*Sterke inkrimping van de balans (91 miljard EUR tegenover juni 2010) en daling van de financieringsbehoeften met 47 miljard

*Volledige realisatie van het langetermijnfinancieringsprogramma

*Resultaat over 2T 2011 negatief beïnvloed door eenmalige elementen voor

4 048 miljoen EUR na belastingen: -3 567 miljoen EUR als gevolg van de versnelde verkoop van activa zoals aangekondigd in mei 2011

*-338 miljoen EUR waarverminderingen van Griekse overheidsobligaties als gevolg van de deelname van Dexia aan het steunprogramma van het IIF aan Griekenland

* -143 miljoen waardeverminderingen op goodwill

*Nettoresultaat groepsaandeel : -4 032 miljoen EUR

*Sterke Tier 1-ratio (11,4 %) en Core Tier 1-ratio (10,3 %) na eenmalige elementen

in 2T 2011

*Resultaat voor belastingen van de commerciële metiers 25% hoger dan in 2T 2010 *Snelle uitbreiding van de retailactiviteit in Turkije *94% van de gewaarborgde Financial Products-activa verkocht per eind juli 2011; volledige impact geboekt in 2T 2011 *De initiële doelstelling van activaverkoop voor 2011 (15 miljard EUR) al bijna verwezenlijkt op vandaag *Sterke inkrimping van de balans (91 miljard EUR tegenover juni 2010) en daling van de financieringsbehoeften met 47 miljard *Volledige realisatie van het langetermijnfinancieringsprogramma *Resultaat over 2T 2011 negatief beïnvloed door eenmalige elementen voor 4 048 miljoen EUR na belastingen: -3 567 miljoen EUR als gevolg van de versnelde verkoop van activa zoals aangekondigd in mei 2011 *-338 miljoen EUR waarverminderingen van Griekse overheidsobligaties als gevolg van de deelname van Dexia aan het steunprogramma van het IIF aan Griekenland * -143 miljoen waardeverminderingen op goodwill *Nettoresultaat groepsaandeel : -4 032 miljoen EUR *Sterke Tier 1-ratio (11,4 %) en Core Tier 1-ratio (10,3 %) na eenmalige elementen in 2T 2011