Nettoresultaat groepsaandeel van 723 miljoen EUR in 2010

• Bevestiging van de duurzame commerciële dynamiek: ontwikkeling van de activiteit op schema met vooropgestelde doelstellingen

• Stevige bijdrage van de commerciële metiers: het resultaat vóór belastingen (zonder meerwaarden) steeg met 18 % tegenover 2009

• Forse daling van de kosten van risico ondanks een stijging van de kosten van risico met 196 miljoen EUR voor de Financial Products-portefeuille in 4T 2010 tegenover 3T 2010 Versnelde uitvoering van het hervormingsplan in 2010

• Aanzienlijke verbetering van het liquiditeitsprofiel: Sinds oktober 2008 werd de liquiditeitskloof op korte termijn verminderd met 141 miljard EUR

• Sinds 2008 werd voor 52,4 miljard EUR aan activa verkocht en bleven de kosten onder controle dankzij een geoptimaliseerde verkoopsstrategie

• Zoals verwacht zorgde de hervorming voor lagere opbrengsten uit Thesaurie en Legacy. De Tier 1-ratio van 13,1 % en de Core Tier 1-ratio van 12,1 % bevestigen de financiële slagkracht

• Organische groei van Tier 1-kapitaal ten belope van 60 basispunten in 2010

• De reglementaire solvabiliteitsratio is beschermd tegen elke verdere aanleg van voorzieningen of verliezen op de Financial Products-portefeuille

Nettoresultaat groepsaandeel van 723 miljoen EUR in 2010 • Bevestiging van de duurzame commerciële dynamiek: ontwikkeling van de activiteit op schema met vooropgestelde doelstellingen • Stevige bijdrage van de commerciële metiers: het resultaat vóór belastingen (zonder meerwaarden) steeg met 18 % tegenover 2009 • Forse daling van de kosten van risico ondanks een stijging van de kosten van risico met 196 miljoen EUR voor de Financial Products-portefeuille in 4T 2010 tegenover 3T 2010 Versnelde uitvoering van het hervormingsplan in 2010 • Aanzienlijke verbetering van het liquiditeitsprofiel: Sinds oktober 2008 werd de liquiditeitskloof op korte termijn verminderd met 141 miljard EUR • Sinds 2008 werd voor 52,4 miljard EUR aan activa verkocht en bleven de kosten onder controle dankzij een geoptimaliseerde verkoopsstrategie • Zoals verwacht zorgde de hervorming voor lagere opbrengsten uit Thesaurie en Legacy. De Tier 1-ratio van 13,1 % en de Core Tier 1-ratio van 12,1 % bevestigen de financiële slagkracht • Organische groei van Tier 1-kapitaal ten belope van 60 basispunten in 2010 • De reglementaire solvabiliteitsratio is beschermd tegen elke verdere aanleg van voorzieningen of verliezen op de Financial Products-portefeuille