De overeenkomst van vandaag houdt enkele wijzigingen aan het staatswaarborgschema van Dexia in. Het gaat voornamelijk om het volgende:
- Gezien de verbetering van de liquiditeitssituatie van Dexia zal het maximum gewaarborgd bedrag verlaagd worden van 150 miljard EUR tot 100 miljard EUR. Daarnaast verbindt Dexia zich ertoe om al het mogelijke te doen om het gebruik van de waarborg te beperken tot maximaal 80 miljard EUR.
- De looptijd van nieuwe langetermijnfinancieringen die worden uitgegeven in het kader van het herziene waarborgschema zal verlengd worden tot maximaal 4 jaar.
Deze wijzigingen zijn onderworpen aan een goedkeuring door het Franse en Luxemburgse parlement en werden aan de Europese Commissie meegedeeld.

Bovendien zal Dexia vanaf 16 oktober 2009 afzien van het voordeel van de waarborg voor alle nieuwe contracten met een looptijd van minder dan één maand en voor alle nieuwe contracten zonder vaste looptijd.

In het kader van deze herziene waarborgstructuur streeft Dexia naar een terugtrekking uit de staatswaarborg voor zijn financieringen tegen 31 oktober 2010. Dit betekent dat de Groep na deze datum geen nieuwe schuld met staatswaarborg meer zal uitgeven.

De overeenkomst van vandaag houdt enkele wijzigingen aan het staatswaarborgschema van Dexia in. Het gaat voornamelijk om het volgende: - Gezien de verbetering van de liquiditeitssituatie van Dexia zal het maximum gewaarborgd bedrag verlaagd worden van 150 miljard EUR tot 100 miljard EUR. Daarnaast verbindt Dexia zich ertoe om al het mogelijke te doen om het gebruik van de waarborg te beperken tot maximaal 80 miljard EUR. - De looptijd van nieuwe langetermijnfinancieringen die worden uitgegeven in het kader van het herziene waarborgschema zal verlengd worden tot maximaal 4 jaar. Deze wijzigingen zijn onderworpen aan een goedkeuring door het Franse en Luxemburgse parlement en werden aan de Europese Commissie meegedeeld. Bovendien zal Dexia vanaf 16 oktober 2009 afzien van het voordeel van de waarborg voor alle nieuwe contracten met een looptijd van minder dan één maand en voor alle nieuwe contracten zonder vaste looptijd. In het kader van deze herziene waarborgstructuur streeft Dexia naar een terugtrekking uit de staatswaarborg voor zijn financieringen tegen 31 oktober 2010. Dit betekent dat de Groep na deze datum geen nieuwe schuld met staatswaarborg meer zal uitgeven.