Bank Degroof handhaaft het verkoopadvies voor Dexia, dit vanwege de twijfels over het business plan van de bank op wat langere termijn. Bovendien is de tangible boekwaarde erg laag.

KBC Securities merkt op dat de overeenkomst nog altijd de goedkeuring moet krijgen van de Oklahoma Insurance Department. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd.

Bank Degroof handhaaft het verkoopadvies voor Dexia, dit vanwege de twijfels over het business plan van de bank op wat langere termijn. Bovendien is de tangible boekwaarde erg laag. KBC Securities merkt op dat de overeenkomst nog altijd de goedkeuring moet krijgen van de Oklahoma Insurance Department. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd.