Vooraf werd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") een registratieverklaring (shelf registration statement) ingediend in verband met het aanbod van gewone aandelen van Assured Guaranty en werd dit eveneens geldig verklaard.

Het aanbod gebeurt enkel door middel van een aanvulling bij het prospectus en een begeleidend prospectus, die effectief deel uitmaken van de registratieverklaring.

Vooraf werd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") een registratieverklaring (shelf registration statement) ingediend in verband met het aanbod van gewone aandelen van Assured Guaranty en werd dit eveneens geldig verklaard. Het aanbod gebeurt enkel door middel van een aanvulling bij het prospectus en een begeleidend prospectus, die effectief deel uitmaken van de registratieverklaring.