De raad heeft op 31 maart 2010 beslist om aan de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 12 mei 2010 na de gewone algemene vergadering, een kapitaalsverhoging ter goedkeuring voor te leggen ten belope van ongeveer 350 miljoen EUR door uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders, in de vorm van bonusaandelen.

De bonusaandelen zijn gewone nieuwe aandelen die het kapitaal van Dexia vertegenwoordigen. Ze worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalsverhoging door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal van Dexia en worden uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata hun deelneming.

Ze geven op dezelfde manier recht op dividenden en zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande Dexia-aandelen op hun uitgiftedatum.

De operatie zal niet tot een verwatering van de deelneming van de aandeelhouders leiden, aangezien elke aandeelhouder tegen afgifte van het vereiste aantal coupons nr. 8 een aantal nieuwe aandelen uitgekeerd zal krijgen pro rata zijn deelneming in het kapitaal van Dexia NV.

De ruilverhouding of het aantal coupons nr. 8 dat recht geeft op één nieuw Dexia-aandeel zal worden bepaald op 11 mei 2010 na de sluiting van Euronext Brussels, op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel gedurende een periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan 12 mei 2010.

De raad heeft op 31 maart 2010 beslist om aan de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 12 mei 2010 na de gewone algemene vergadering, een kapitaalsverhoging ter goedkeuring voor te leggen ten belope van ongeveer 350 miljoen EUR door uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders, in de vorm van bonusaandelen. De bonusaandelen zijn gewone nieuwe aandelen die het kapitaal van Dexia vertegenwoordigen. Ze worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalsverhoging door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal van Dexia en worden uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata hun deelneming. Ze geven op dezelfde manier recht op dividenden en zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande Dexia-aandelen op hun uitgiftedatum. De operatie zal niet tot een verwatering van de deelneming van de aandeelhouders leiden, aangezien elke aandeelhouder tegen afgifte van het vereiste aantal coupons nr. 8 een aantal nieuwe aandelen uitgekeerd zal krijgen pro rata zijn deelneming in het kapitaal van Dexia NV. De ruilverhouding of het aantal coupons nr. 8 dat recht geeft op één nieuw Dexia-aandeel zal worden bepaald op 11 mei 2010 na de sluiting van Euronext Brussels, op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het Dexia-aandeel gedurende een periode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan 12 mei 2010.