Een dergelijke opvolging vindt ook plaats in een aantal banken waarvan de herstructureringsplannen goedgekeurd werden door de Commissie.

De dialoog met de Europese Commissie vindt

plaats in een constructieve geest, en Dexia verstrekt, samen met de Staten, aan de Commissie alle noodzakelijke antwoorden op alle vragen die in dit verband kunnen worden gesteld.

De groep heeft al belangrijke doelstellingen verwezenlijkt in het kader van haar diepgaande hervorming en bevestigt andermaal haar intentie om haar financiële herstructurering verder uit te voeren en waar mogelijk te versnellen.

Dexia houdt permanent toezicht op zijn activaportefeuille met het oog op de optimale implementatie van het financieel herstructureringsplan dat werd overeengekomen met de Europese Commissie.

Conform de strategie die in 2010 uitgestippeld werd, en zoals ook werd benadrukt bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal 2011, zal Dexia elke kans aangrijpen om het verkoopproces te versnellen dankzij zijn sterke kapitaalpositie.

Dexia gaat zijn verplichtingen na inzake gereglementeerde informatie. Als er een specifieke significante nieuwe beslissing zou worden genomen in verband met het voorgaande, zal Dexia de markt hiervan op de hoogte brengen.

Een dergelijke opvolging vindt ook plaats in een aantal banken waarvan de herstructureringsplannen goedgekeurd werden door de Commissie. De dialoog met de Europese Commissie vindt plaats in een constructieve geest, en Dexia verstrekt, samen met de Staten, aan de Commissie alle noodzakelijke antwoorden op alle vragen die in dit verband kunnen worden gesteld. De groep heeft al belangrijke doelstellingen verwezenlijkt in het kader van haar diepgaande hervorming en bevestigt andermaal haar intentie om haar financiële herstructurering verder uit te voeren en waar mogelijk te versnellen. Dexia houdt permanent toezicht op zijn activaportefeuille met het oog op de optimale implementatie van het financieel herstructureringsplan dat werd overeengekomen met de Europese Commissie. Conform de strategie die in 2010 uitgestippeld werd, en zoals ook werd benadrukt bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal 2011, zal Dexia elke kans aangrijpen om het verkoopproces te versnellen dankzij zijn sterke kapitaalpositie. Dexia gaat zijn verplichtingen na inzake gereglementeerde informatie. Als er een specifieke significante nieuwe beslissing zou worden genomen in verband met het voorgaande, zal Dexia de markt hiervan op de hoogte brengen.